СТАТИИ от автор - Албена Иванова
Над съвременния български град Провадия на планинско плато, оградено от всички страни със скали, в късноантичната епоха е издигната солидна крепост. Тя получила доста прозаичното име Проватон, което н...
  Аладжа манстир е сред най-прочутите скални манастири у нас. Името му не е известно. Нарекли мястото "аладжа" (от турски "пъстър") заради стенописите в скалните пещери. ...
1