Охрид

Охридското езеро е най-дълбокото в Европа и според учените е и най-старото на континента, запазвайки неповторима водна екосистема с повече от 200 застрашени вида от световна значимост. Езерото е обявено за част от световното природна наследство от ЮНЕСКО през 1979 г.

Църквата „Света София” е един важен културен паметник, отразяващ архитектурната и художествената култура на Средновековието. Това е най-голямата средновековна църква в областта и се намира в стария град на Охрид.

 „Света Богородица Перивлепта” е старинна църква, построена и изписана през 1295 г. Посветена е на Дева Мария, а „Перивлепта” е епитет, означаващ „всевиждаща”, „всезнаеща” и „всечуваща”.

 „Свети Йоан Канео” е църква от 13 в., известна с разположението си – тя е надвиснала на ръба на скала над Охридското езеро. Архитектурата й е известна с арменското влияние при зигзагообразния край на купола. При все стенописите вече са избледнели.

„Свети Пантелеймон Плаосник” е манастир, построен по времето на идването на Св. Климент Охридски в града. Според преданието Св. Климент бил недоволен от по-старата малка църква и наредил да се надстрои върху нея по-голяма, която нарекъл на името на закрилника й Св. Пантелеймон.  Св. Климент използвал новопостроената обител като литургична сграда и място за изучаване на кирилската азбука. Св. Климент собственоръчно построява крипта в обителта, в която е погребан след смъртта си през 916 г. и тази гробница е запазена до днес!

Манастирът „Св. Наум” е един от най-красивите в цяла Македония и се смята за предпочитано поклонническо средище. От него се откриват изумителни гледки към Охридското езеро и издигащите се в далечината планински възвишения. Основан е пред 910 г. от Свети Наум, но сегашната сграда произхожда от 16 в. От началната църква е запазен единствено един малък параклис с гроба на Свети Наум.

Забележителности около Охрид
Свързани Пътеписи за Охрид
НОВА ГОДИНА  В ХОТЕЛ МАИВА 4*- ОХРИД - ПОСЛЕДНИ МЕСТА
от 334 лв.
НОВА ГОДИНА В ХОТЕЛ МАИВА 4*- ОХРИД - ПОСЛЕДНИ МЕСТА
3 нощувки
Собствен превоз
НОВА ГОДИНА  В ХОТЕЛ МАИВА 4*- ОХРИД - ПОСЛЕДНИ МЕСТА
от 334 лв.
НОВА ГОДИНА В ХОТЕЛ МАИВА 4*- ОХРИД - ПОСЛЕДНИ МЕСТА
3 нощувки
Собствен превоз