Бали

Според балинезийския калелендар основните събития се случват на точно определени дати. Разнообразните фестивали на острова се провеждат на всеки 260 дни или 6 месеца. Балинезийците вярват в годишния кръговрат, затова всеки шест-месечен период за тях е празник.

Важно е да знаете, че балинезийците използват още два вида календара освен традиционния западен, това са сака (saka) и вуку (wuku). Вуку-календарът се използва за разграничаване на фестивалите и има 10 различни седмици и всички протичат едновременно. Сака (Saka) е лунният календар, който в голямата си част се доближава до западния календар що се отнася до продължителността на годината. Сака- календарите са се превърнали в сувенири в Бали, защото за всеки ден има илюстрация, която ви подсказва коя ваша дейност ще бъде успешна. Някои храмове в Бали провеждат празниците си според сака-календар

Най-важният празник и фестивал в Бали е Галунган (Galungan). Празнува се десет дни из целия остров. Според поверието по време на фестивалните дни всички балинезийски богове слизат на земята, за да се включат в празненствата. Баронги (barong – същество от митологията на Бали) обикалят от храм в храм и от село в село в чест на празника. Галунган  е най-важният празничен период за балинезийците, защото символизира победата на боговета Дхарма (Dharma) или Virtue (добродетел, милосърдие) над Адхарма (Adharma) или злото. За тържествата се правят специални „пенжор” (penjor) – това е дълга пръчка от бамбук, дълга около 8 м с извит край и украсена с палмови листа, ориз, царевица и др. Поставя се от дясната страна на всеки дом. Последният ден на Галунган е най-важен – това е ден за молитва, правят се специална церемонии за духовете на балинезийските предци.

Ниепи (Nyepi)
Това е главният празник по сака-календара -  ден за пълно мълчание.  По време на този ден няма движение, нито трафик, не се провеждат никакви забавления.

Сарасвати (Saraswati)
В деня на Сарасвати балинезийците почитат богиня Сарасвати – богинята на знанието. Зада отбележат този радостен ден се принасят дарове на свещените книги.

Годишният фестивал на изкуствата (Arts Festival)
Годишният фестивал на изкуствата в Бали се провежда всяка от всяка втора събота на юни до втората събота на юли. Този фестивал е и празник на изложбите и представленията.

 

Забележителности около Бали