Пазарджик

Регионалният исторически музей - Пазарджик
Включен е в Списъка на 100-те национални туристически обекта и се намира на престижното 35 място. В него се съхраняват експонати от времто на палеолита (100-40 хиляди години преди Христа) до средата на двадесети век. Музеят е създаден през 1911 година. Първата експозиция е открита през 1924 година. Целта на музея е да издирва, изучава, събира, съхранява, документира и популяризира
движимите културни ценности в целия обхват на културно-историческото наследство. Има си собствена библиотека, щанд за сувенири, кафене, фотолаборатория, ателие за реставрации. Също така
Регионалният Исторически музей - Пазарджик разполага с 8 отдела: "Връзки с обществеността"; "История на България XV - XIX век"; "Най-ноеа история"; "Археология"; "Нова история"; "Етнография";
"Фондове" и "Къща - музей "Константин Величков". Етнографската експозиция към музея е представена в най-голямата сграда в града, която е построена през 1850 година и  е обявена за паметник на
културата. Неин собственик е бил Никола Христович (богат пазарджишки търговец). В експозицията е представена традиционната народна култура в България (адрес: Ул.Отец Паисий  № 8).
Адрес на музея: Пл."К.Величков"15
Телефон за връзка: 034/ 443 113, 034/ 443 108, факс: 034/ 443144
E-mail: museumpz@yahoo.com
Website: http://www.rimpazar.hit.bg/

Къщата - музей "Константин Величков"

Това е къщата на забележителния писател, просветител, участник в националните борби, художник, политик, преводач, Константи Величков. Той е роден през 1855 година в занаятчийско семейство. Умира през 1907 година. Неговата къща е обявена за архитектурно - художествен и исторически паметник на културата от национално значение. Представена е много информация за великия българин, както снимки със семейството му и интериора на къщата.
Адрес: Ул. Теодор Траянов № 6
Телефон за връзка: 034/ 44 57 59
Работно време: от  9:00ч. до 12:00ч. и от 13:30ч. до 16:30ч.
Почивни дни: събота и неделя

Художествената галерия "Станислав Доспевски"
Галерията е основана през 1966 година. Тя носи името на Станислав Доспевски, псевдонимът на Зафир Зограф (1823-1878), който е важен представител на Самоковската художествена школа и един от най-значимите художници и иконописци по време на Възраждането. В Художествената галерия в Пазарджик се намира неговият шедьовър "Портрет на Доминика Ламбрева" (сестра му), който е наричан още "Българската Мона Лиза". Експозицията в сградата представя българското изобразително изкуство от края на миналия век до наши дни в пет изложбени зали. В нея се сърханяват около 740 творби на 200 автора. Колекции: "Портрет"; "Регионално изкуство"; "Графика и рисунка"; "Април 1876"; "Величко Минеков"; "Златка Дъбова"; "Атанас Дудулов"; "Стоян Василев". Филиали: Къща-музей “Станислав Доспевски” и Къща-музей “Георги Герасимов”.
Адрес: пл. Константин Величков 15
Телефон за връзка: +359 34 444 152; +359 34 445 721
E-mail: citygallerypz@abv.bg
Website: http://www.webdesign3.net/citygallerypz/kmuzei.html

Къщата-музей "Станислав Доспевски"
Включена е в Списъка на 100-национални туристически обекта и се намира на 35-то място. В тази къща е живял и творил Зафир Зограф. Той е един от създателите на светската живопис и реформатор на
църковната живопис от епохата на късното Българско възраждане. Къщата-музей "Станислав Доспевски" има статут на архитектурно-художествен паметник с национално значение. Построена е през 1864 година. Представлява типична цариградска къща, характерна за периода на Възраждането.
Адрес: бул. Княгиня Мария Луиза 54
Телефон за връзка: +359 34 444 830

Къщата-музей "Георги Герасимов"

В експозицията е представен художника Георги Герасимов, както и негови творби. Той е завещал на съгражданите си 7474 свои творения. По-голямата част от тях се намират в художествената галерия.
Адрес: ул. Георги Герасимов №12

Старата поща
Старата поща, построена през 1910 година от архитекта Пенчо Койчев,  е един от символите на град Пазарджик. На нея има оригинална часовникова кула. За съжаление през 1994 година изгаря почти изцяло, но за една огдина е възстановена с помощта на цялата общност. Намира се на пл. „Константин Величков“.

Храмът "Успение на Пресвета Богородица"
Включен е в Списъка на 100-те национални туристически обекта и се намира на 35-то място. Църквата е изградена в периода 1836-1837 година. Тя е шедьовър на самобитната българска строителна школа. Един от символите на град Пазарджик заедно с Часовниковата кула и Старата поща. Храмът е най-големият в България от епохата на Възраждането. Дърворезбеният иконостас е един от най-добрите образци на възрожденското изкуство на Балканския полуостров. Той е дело на майстори от Дебърската школа. В храма има икони от различни години, които са спасени от пожар през 1834г. Нйа-новите са от 1914 година. Сред оригиналните икони три са дело на Станислав Доспевски. Една от тях е иконата на св. св. Кирил и Методий.

Други църкви:
- Църквата "Св. св. Кирил и Методий. Изградена е през 1872 година.
- Църквата "Св. Петка"  от 1852 година.
- Църквата "Св. Архангел Михаил", която е построена през 1860 година и осветена през 2003 година.
- Църквата "Св. Георги Победоносец"
- Църквата "Св. Преображение", изградена през 1862 година.
- Голямата синагога (1850г.)
- Малката синагога (1872 година)

Паметници
- Паметникът на загиналите от 27 пехотен Чепински полк във войните за национално обединение през 1912-1913 година и 1915-1918 година.
- Паметникът на Христо Ботев
- Паметникът на Константин Величков
- Паметникът на Станислав Доспевски
- Паметникът на Алеко Константинов ( в парка)

Градският парк
Градският парк в Пазарджик носи името Остров Свобода. Намира се на река Марица. На територията му има увеселителен парк, колодрум, търговски обекти, обществено барбекю с маси и пейки, паметници на културата, животни. Остров Свобода е възникнал през 1858 година.

Театри
- Драматичен театър "Константин Величков" (адрес: пл. ”Константин Величков” № 1, e-mail:artpz@abv.bg; телефон за връзка: 034 443375; 034 443532; 034 441905 )
- Музикален театър "Маестро Атанасов"
- Културен театър
 
 
 

Забележителности около Пазарджик
Свързани Пътеписи за Пазарджик