Бяла черква Великотърновско

Град Бяла черква Великотърновско е родно място на велики българи – Бачо Киро, Цанко Церковски, Райко Даскалов, известния български историк проф. Александър Бурмов. През 1869 г. Бачо Киро създава в Бяла черква първото селско читалище в България – “Селска любов “, а на следващата година - и първата пътуваща театрална трупа. Белочерковци активно се включват в националноосвободителните борби. 

През 1872 г. тук е основан революционен комитет с председател Бачо Киро и започва усилена подготовка за въстание. През бунтовния април (по стар стил) на 1876 година 101 въстаници начело с Бачо Киро тръгват към сборния пункт в с. Мусина, където се сформира чета под ръководството на Поп Харитон, Петър Пармаков, Христо Караминков и Бачо Киро. Четата (повече от 200 души) е разбита след деветдневни героични сражения с турците в Дряновския манастир. 75 млади мъже от Бяла черква оставят костите си сред руините на манастира. Бачо Киро успява да се спаси, но е заловен и изправен пред турски съд в Търново. Обесен е на 28 май 1876 г. През същата година трима белочерковци се сражават в редиците на Ботевата чета. На 24 юни (стар стил) 1877 г. Бяла черква посреща свободата. Започва икономически и културен подем. През 1895 г. учителят Никола Бакев полага основите на БСДП, а през 1897 г. Цанко Церковски учредява Младежко просветително дружество, което поставя началото на организирано земеделско движение у нас. В центъра на селището е издигнат Паметник на свободата, на който са изписани имената на белочерковци, взели участие във войните. През 1832 г. белочерковци построяват първата църква - “Свети Димитър“, в която са вградени колони от античния Никополис ад Иструм, а през 1866 е издигната нова църква, която съществува и днес. Идеите на времето достигат тук и чрез един препис на Паисиевата история. Началото на училищното дело е поставено през 1835 г. с откриването на първото килийно училище. През 1858 е построена нова училищна сграда, а през 1874 е открито и първото в околността класно училище. Забележителности които могат да се видят в град Бяла черква:

Мемориала на Бачо Киро в центъра на града.

Н
а който са изписани имената на четниците от четата на Бачо Киро и поп Харитон.

Църквата “Свети Димитър” - построена е през 1866 г. Иконостасът и амвонът са дело на калоферски резбари. Майсторите марангози участват в четата на Поп Харитон и Бачо Киро и загиват в Дряновския манастир. Църквата е културен и исторически паметник с висока художествена стойност. Тук се съхраняват костите на Бачо Киро.

В храма се извършват тържествени и обредни ритуали. Посещава се от всички гости на Бяла черква.

Камбанарията - един от първите паметници в България в чест на Освобождението, построен през 1878 г. На 6 юли (24 юни стар стил) 1877 г. предният отряд на ген. Гурко влиза в Бяла черква. Руските войски са тържествено посрещнати от населението и приветствани с вълнуващо слово от Ирина Бачо-Кирова. С дарените от руските офицери средства тя поставя началото на фонд за построяване на паметника. Той е висок 25 метра. През 1929 г. на камбанарията е монтиран часовник, доставен със средства от даскал Йоаким Василев. Той и днес отмерва времето.

Градски исторически музей - Експозицията на музея отразява многовековната история на Бяла черква. Автентични археологически и етнографски материали, книги, документи и множество фотоси онагледяват бита, стопанското минало, архитектурата, икономическото и културното развитие на селището.

Читалище Бачо Киро - първото селско читалище в България, основано през декември 1869 г. от Бачо Киро, се превръща в истинско огнище на българския дух. Тук се развива богата просветна и книжовна дейност, тясно свързана с националноосвободителните борби. Тук се сее семето на революцията и през април 1876 година 101 комити – всички читалищни членове, последват своя учител и поемат пътя към Дряновския манастир. През 1870 година Бачо Киро организира театрална трупа, поставя революционни пиеси и организира представления в околните села. Читалището дава началото на първата библиотека. То става първият издател на произведенията на Бачо Киро. При създаването си носи името “Селска любов”, през 1872 г. е преименувано на “Селски труд”, а през 1872 г. – на “Труд”. Днес читалището носи името на своя създател.

Къща музей “Райко Даскалов” - строена през 1922 г., е превърната в музей през 1984 г. Представя оригинални вещи, снимки и документи, свързани с живота на д-р Райко Даскалов - виден деец на БЗНС.

Гроба на Цанко Церковски край града.

Тук на 6 юли /24 юни/ 1877 г. жителите на Бяла черква посрещат тържественно Руските освободители начело с генерал Светлополк Мирски. Ирина Бачо Кирова ги приветства с прочувственно слово.

Паметник на Свободата - Посветен на загиналите белочерковци в Дряновската епопея през 1876 г. и във войните през 1885, 1912-1913, 1915-1918 г. Открит е през 1933 г. 

Бюст-паметник Цанко Церковски /1891 – 1921/

Бюст-паметник Райко Даскалов /1886 – 1823/

Дата:
4/5, гласа
Забележителности около