Чудните мостове


Чудните мостове са един от най-интересните природни феномени в Родопите. Намират се на 5 км. северозападно от село Забърдо. Те носят и името Еркюприя – от турски “ер”-земя и “кюприя” – мост. Някогашната пещера, образувана в мраморния щок от водите на р. Дълбок дол, се е срутила навярно при земетресение. Водите са отнесли падналите материали, като в резултат на това са се образували един до друг два, редки по своятакрасота, мраморни скални моста. Със своята внушителност горния мост смайва туристите. Дебелината на свода е около 20 метра, а пропастта под него е дълбока 45 метра. Моста е широк 45 метра. По него минава стара пътека от с.Орехово за с.Забърдо. 

Вторият мост, който е на 200 метра от първия, е по-скоро тунел, дълъг 60 метра. Той започва със сравнително широк отвор, който постепенно се стеснява, за да се превърне накрая в цепнатина. Близо пред втория мост е входът на Ледената пещера, в която до късно лято се задържа лед. Зад моста водата пропада във фуниевиден карстов понор и изчезва в недрата на земята. Тук се образува дива непроходима теснина, където високо на левия бряг на реката е огромният вход на Голямата пещера. 

Чудните мостове са леснодостъпни до тях има асфалтов път.


Дата:
4/5, гласа
Етикети: България  | Смолян
Забележителности около