Музей "Възраждане и Учредително събрание"

За всеки българин емблематичната сграда на Народното събрание е неделима част от образа на днешна София. И така, от 1886 година – има-няма малко над сто години вече.

За начало на парламентарния живот в България след Освобождението обаче, всеки знае, че се приема свиканото на 10 февруари 1879 година Учредително събрание,  възоснова изпълнение на решенията на Берлинския конгрес. Присъстващите 229 депутати все пак не следват докрай предписанията и препоръките на Великите сили за приемане на Органически устав, а изработват и подписват единодушно на 16 април 1879 година конституция, вписана завинаги в нашата история като Търновската конституция. Причината за това е, че място на съдбовното събитие, е старата столица Търново, в сграда – строена за турски конак през 1872 година от прочутия Майстор Колю Фичето. В нейното архитектурно решение самоукият български гений претворява своите зрели възрожденски идеи и строителни виждания. Кръстовидната сграда заема терен, чието разположение позволило откъм северната страна етажите да бъдат два, а от южната – четири. Най-импозантната и впечатляваща част от цялостния външен вид на лицевата фасада, е дъговидно изпъкналият напред северен вход.

Днес, в същата тази сграда, в която е била приета Търновската конституция, е подредена музейна експозиция “Възраждане и Учредително събрание”. Тя е разгърната на три от етажите.

На първия са подредени предмети и ценности с религиозен характер, представящи опазването и съхраняването на християнството по време на османското владичество. Тук са колекция от икони, църковна утвар, различни по големина и изработка кръстове. Заедно с това са изложени предмети, свързани с голяма част от практикуваните в града занаяти през епохата на Възраждането.

На втория етаж централно място е отредено на моменти от национално-освободителните борби на България, свързани с Търновския край и неговите герои. Велчовата завера, въстанието на Капитан Дядо Никола, Хаджиставревата буна, бойните действия на четите на Филип Тотю, Стефан Караджа и Хаджи Димитър, Априлското въстание – техните участници и дейци срещат в залите на музея признателността на поколенията.

Третият етаж е отреден за възстановка на проведеното през 1879 година в Търново Учредително събрание.

Когато сте на посещение в малкото живописно градче, разположено амфитеатрално край брега на река Янтра, не пропускайте тази част от модерната история на България. Затова, непременно се огледайте за сградата на музея. Лесно ще я откриете, тъй като се намира в северната част на площад “Съединение”, почти само на метри от входа за крепостта Царевец.

Дата:
4/5, гласа
Забележителности около