Най-старото дърво в България


с. Гранит Старозагорско – Гранитски дъб - Най-старото дърво у нас, от вида летен дъб. Възрастта му се изчислява на около 1650 години. Короната му е 1017 кв. м, обиколката на стъблото - 7,45 м, а височината - 23,40 м.Той е поникнал през 334-335 година. Дървото буквално е изсъхнало през последните 20 години. От огромната, прекрасна, зелена корона, днес е останал само един сух скелет,с няколко живи клона, подкрепян от стоманена конструнция.  

На второ място по възраст е Байкушевата мура - черна мура - открита през 1897 г. от лесовъда К. Байкушев който тогава е изчислил възраста и на 1200 г. Намира се край хижа Бъндерица н.в. 1930 м. има обиколка 7,8 м. височина 22 м. и диаметър 2,5 м.

Дата:
4/5, гласа
Етикети: България  | Чирпан
Забележителности около