Никополис ад Нестум


Още малко за Римската империя по нашите земи.

с. Гърмен край Гоце Делчев – римски град Никополис ад Нестум – Паметник на културата с национално и международно значение, антично селище.Града е основан е през 106 г. от император Траян в чест на победата му над даките, разцвет – II – VI в., разрушен в края на VI-VII в. от славяните, върху развалините – средновековно селище, съществувало през периода на X-XIV в.; градът е обитаван повече от 14 века, като най-интензивен живот е имало през късно античния епоха /IV-VI в./ Понастоящем проучената територия заема 13 х. площ. При разкопки са разчистени 280 м крепосни стени, основи от обществени и култови згради, надгробни могили. Открити са фрагменти от оброчен релеф на Тракийския конник, статуйка на Хермес, старохристиянска надгробна плоча, над 95 златни и около 22 други монети, стъклени, бронзови и керамични съдове, златен пръстен и други. В близост до укрепения град са открити 2 раннохристиянски базилики от IV в. /в центъра на Гърмен и на 2,5 км югоизточно в мест. Грамадето/ с мозаечен под и геометрични, растителни и животински мотиви, които вероятно са част от целия комплекс. 

Интересен паметник на късноантичната каменна пластика представлява намерената във фрагментарно състояние олтарна маса. Знае се, че е намерена в руините на постройка разположена в северозападната част на античния град. В експозицията на Историческия музей в град Гоце Делчев са достигнали седем фрагмента от откритите осем от масата. 

Масата представлява плитък диск с кръгла форма и диаметър 1,15 м. Изработена е от бял мрамор с добре полирана горна повърхност. По периферията на дъното обикаля бордюр с майсторски изработена релефна украса. Релефите върху рамката представляват композиция от четири сцени – три ловни и една с фантастични морски животни, които са разделени от четири човешки глави – две мъжки и две женски – на Аполон, Артемида, Атина и Хефес, но в случая те имат само декоративно значение. 

В лапидариума на музея в гр. Гоце Делчев е пренесено от терена на Никополис ад Нестум корито от мрамор с размери 2м./0.76м.- с разположение от двата края релефни кръстове – 2 бр. с удебелени и разширяващи се краища /с височина 0,30м./ - тип гръцки, а в средата с релефна фигура с изображение на стилизиран растителен мотив /четирилистна розетка в кръг/. В левия край има оставен процеп за изтичане на водата. Датира се от IV в. И е свързано с раннохристиянска базилика, вероятно използвано в кръщенията и.
Неотдавна във фонда на Исторически музей в гр. Гоце Делчев постъпи мраморна плоча, вероятно част от олтарна преграда, намерена в землището на с. Скребатно, което е на територията на Никополис ад Нестум. Тя има правоъгълна форма с размери 0.85м./0.43м. Украсата и не е много вдлъбната, с кръст гръцки тип, с размер височина 0.20м., стоящ върху ваза с кръгове и ромбове, от която излизат растителни мотиви-гроздове и лозови клонки /лице/. На обратната страна е изобразен кръст гръцки тип, по цялата дължина 0.85м./0.43м. Изработена е в плосък релеф. Елементите на плочата са сходни с тези на плочата, открита при разкопки в с. Ореше, по пътя за с. Дебрен. От същото място са открити още две плочи. Вероятно те са част от канцел и са местна изработка от каменоделските ателиета на Никополис ад Нестум Без съмнение те са част от декоративната уракаса на раннохрсиянска базилика.

Града е много слабо архиологически проучен, при разговор с местните научих, че на времето мозайките са изкарвани при оран. Сега кмета на Община Гърмен се опитва да въведе такса за разглеждането на почти нищо. Града си струва да се посети само ако сте около Гоце Делчев.

Дата:
4/5, гласа
Забележителности около