Акропола в Атина - информация, работно време и билети

Aрката на Адриан в Атина

5 от 9

До храма на Зевс в центъра на Атина се намира арката на Адриан, издигната в чест на императора през 131 г. след като войските му завладяват града. 18-метровата врата е в коринтски стил и е изработена от мрамор.

Интересни са надписите от двете страни на арката. На тази, която гледа към Акропола, пише: "Това е Атина, градът на Тезей", а на другата - "Това е градът на Адриан, не на Тезей". Арката е издигната на древен път, който някога е свързвал новият римски град със старата Атина.

През царуването на Адриан Римската империя преживява 21 години на мир и благоденствие. Още при възкачването си той опрощава всички данъчни задължения и за всеобща радост заповядва разписките за дължими суми да бъдат изгорени публично на Форума в Рим. Щедро дарява плебса, финансира градовете, поддържа данъците умерени и следи за административни злоупотреби, като назначава специални упълномощени лица - куратори.

Разширява държавната помощ в много сфери, подобрява пътищата и съобщенията с цел да укрепи връзките между различните територии, премахва практиката на откупуване на данъци в провинциите. Често удостоявал изтъкнати провинциали, или цели селища с римско гражданство.

Добре запознат с положението в повечето провинции, императорът е способен и ефективен администратор. В същото време той се стреми да укрепи личната си власт без да накърнява авторитета на римската аристокрация. Юридически за пръв път волята на владетеля носи силата на закон.

Във военното дело Адриан решително скъсал с политиката на завоевания, подета от Траян, стремейки се да урежда с преговори възникналите външни конфликти. Римската империя окончателно преминава от експанзия към етап на стратегическа отбрана и поддържане на границите.

Вижте списък с всички забележителности в Атина.

Вижте най-добрите ни оферти за пътуване в Атина.


Забележителности около Атина