Чудните мостове - перла в Родопите

По източния склон на мощния родопския рид Чернатица се намира едно от най-красивите природни творения в България - Чудните мостове, наречени така съвсем заслужено заради чудната си красота.

Чудните мостове преставляват огромни мраморни арки, свързващи двата бряга на река Дълбок дол, която тече източно от връх Голям Персенк сред вековни елови и борови гори.

Най-голям и най-красив е първият - Големият мост. Разположен е на около 1450м.н.в. Височината му в началото е 14 м и до изхода достига 70 м, а сводът му се извисява на около 30м над бистрата река, клокочеща на дъното на пропастта. Общата дължина на Голямият мост е 96 м. Мраморният блок, който го изгражда, е дебел от 10 до 15 м. В стените му зеят две, свързани една с друга пещери, и множество карстови кухини (каверни), в които намират убежище много птици и прилепи. На около 200 м по-надолу е Вторият мост. Той е по-малък и с дължината си от 60 м. прилича на дълъг тунел. Общата му височина е 50 м., а само арката му е 30 м.

Към долния край на моста реката внезапно изчезва в карстовата пропаст и речното й легло остава безводно и сухо.
Реката излиза на повърхността след около 1,5 км. и продължава пътя си в дълбока, тясна, каньоновидна долина. Чудните мостове са обявени за природна забележителност през 1961 г.

Любопитно: Чудните мостове са резултат от активната карстова дейност на реката в мощните мрамори на рида Чернатица. В геоложкото минало река Дълбок дол била буйна и многоводна. В продължение на хилядолетия тя постепенно си проправяла път през вертикалните пукнатини на дебелите мрамори, разширила ги и образувала дълга водна пещера-тунел, разположена близо до земната повърхност. Впоследствие таванът на отделни места се срутил (вероятно при земетресение) и разкрил каньоновидната долина на реката. Останалите здрави части на пещерата оформили скалните сводове на Чудните мостове.

Къде: Западни Родопи, на 35 км. от гр.Чепеларе

Кога: целогодишно

Вижте още в "Повече от 100 чудеса на природата в България"

Дата: 05 юли 2012 г.
4.5/5, 36874 гласа
Забележителности около Чепеларе