СТАТИИ за Вършец
По време на турското владичество манастирите били единственото духовно и физическо убежище за българите. В тях се събирали по празници, в тях се криели от разбойници или от набезите на редовната турск...
1