СТАТИИ за Манила
  Терасираните оризища Банауе са изсечени в планинската верига Централни Кордилери преди повече от 2000 години и все още се поддържат като начин за напояване на стръмните склонове в областта, ...
  Опаковайте си обяд за пикник и тръгнете на юг от претъпкания с автомобили град Манила към вулкана Таал, една от най-красивите панорамни гледки в Азия. Нареждан сред най-ниските и най-малкит...
1