ждрело

ждрело - вижте всички статии отнасящи се до ждрело. Намерени са 3 статии за ждрело.
Малката река Лева (Въртешница), която събира водите си от заравненото било на Врачанска планина, по пътя си на север образува дълбокия Згориградски пролом. След широкото овално долинно раз...
Триградското ждрело е едно от най-красивите и величествени ждрела в България.На 1,5 км северно от село Триград огромни отвесни мраморни стени приклещват речното легло на река Триградска. П...
  През китната Трънска котловина (Знеполе), закътана между планините на Краището, тече река Ерма. Тя минава почти през средата на град Трън, продължава на север по дълбока, живописна клису...
1