Доходно здание - европейски стил в центъра на Русе

Днес, едва ли има русенец, който може да си представи облика на своя роден град, без внушително-красивата фасада на Доходното здание!За непросветените, названието на сградата ще се стори вероятно странно, но причините да бъде именувана точно така, се крият в първоначалната идея на инициаторите за нейното построяване в последните години на 19-ти век. В съзнанието на жителите на града отдавна назрява необходимостта от сграда,  от която едновременно  да се черпят доходи, но която да бъде и обединителен културен център.На 11 октомври - в далечната 1896 г., Русенският общински съвет взема решение да се отпусне терен за театрална сграда в центъра на града и обявява конкурс за нейния проект.Тогавашният кмет Георги Михайлов формулира решението на съвета така: “Безплатно отстъпеното място е предназначено за едно приходно здание за българските народни училища.”

Предназначението на “Приходното” или както много скоро ще бъде наречено “Доходното здание” трябвало да бъде задоволяване на редица културни и обществени нужди, а приходите от наемите – да отиват за подпомагане на училищата в града.Обявеният скоро след това конкурс за проект на бъдещата сграда, печели планът “Voila une idee( Ето една идея ) на виенския архитект Раул-Паул Бранк. От страна на общината строежът се поверява на арх. Георг Ланг, а от страна на предприемача Гатю Цонев – на арх. Франц Щолц.Така се пристъпва към строежа на един от бъдещите символи на най-европейския град на България.Разбира се, строителството далеч  не вървяло леко. Липсата на пари често водела до  временното му спиране, както и до отпадането на някои първоначални идеи от архитектурния план.В крайна сметка, през есента на 1900 г. строежът на Доходното здание като цялостна конструкция, в общи линии е приключено. В изграждането му, основно като материали, са използвани тухли и камък.Красивата изящна фасада, издържана в стил “неокласицизъм”, е същински архитектурен образец по онова време.Всички архитектурни форми, орнаменти и статуи са каменни. Особено красиви и впечатляващи са седемте фигури, извисяващи ръст на покрива. Те символизират изкуството, науката, земеделието, занаятите, търговията, отбраната и свободния полет на духа. Най-отгоре е символът на търговията - Меркурий.

Интериорът е декориран със стилни гипсови архитектурни форми и орнаменти. Помещенията се оформят като самостоятелни търговски обекти и се отдават под наем от Училищното настоятелство.За отбелязване е,  че тук, в  казиното - на 25/27 декември 1901 г. и на 8 януари 1902 г., се играе пиесата „Парижкият вехтошар" от Едмон Бризбар и Еужен Ню, която всъщност се приема за първата постановка на русенския театър в Доходното здание.Ето защо, историята на сградата, всъщност  до голяма  степен е историята и на Русенския драматичен театър, който и до днес продължава да се приютява тук.

Към края на 70-те години на миналия век се взема решение за цялостна реконструкция на сградата.От 1981 г. Доходното здание е затворено за ремонт, а реконструкцията започва няколко години по-късно.Възстановителните работи се изпълняват по проект на колектив с ръководител арх. Константин Вандалов. Основната идея е да се изгради пълноценен театрален комплекс, като за целта се планират много нови помещения, които да допълнят съществуващата стара сграда.Строителството продължава цели 24 години, докато най-сетне се стига до тържественото откриване – най-напред на Камерна сцена - на 1 юли 1999г., а на 15 декември 2006 г. – така дълго чаканото от всички русенци откриване на Голямата сцена на Доходното здание.

Днес, обявената за Паметник на културата сграда на Доходно здание в Русе, е истински ценен архитектурен шедьовър, който създава неповторимото усещане за европейски стил у русенци, както и тяхно любимо място за среща на кафе или културна проява.

Дата:
4/5, гласа
Етикети: България  | Русе
Забележителности около Русе