Язовир Въча през есента

Язовир Въча е най-големият язовир по поречието на река „Въча". Язовирът е дълъг над 30 км. и е един от най-дълбоките язовири в България. Във водите му плуват костур, бяла риба, червеноперка, шаран и други видове риби. Язовир Въча служи предимно за напояване на Пловдивското поле и осигурява част от питейната вода на град Пловдив. Стената на язовир „Въча" е най-високата в България - 144,5 метра. Невероятна е гледката към водите на язовир Въча и живописните планински склонове. Пътят криволичи покрай язовира, много е разбит, но си заслужава да изберете този маршрут, ще спирате поне няколко пъти да се любувате на пейзажа.Дата:
4/5, гласа
Етикети: България  | Девин
Забележителности около Девин