Тайните на Дунавската равнина – екопътека “Чернелка"

Понякога, от стремеж към непознати земи, загледан в далечни посоки, човешкият поглед пропуска детайли от непосредствено заобикалящата го среда.

Едва ли предполагате, колко невероятно причудливи кътчета  крие в себе си Дунавската хълмиста равнина, които омайно привличат всеки природолюбител и с удоволствие го даряват с отмора и приятната наслада от допира с нейната природа.

Такова откровено общуване с околната среда и обитателите й предлага живописен карстов каньон в централната част на разнообразната с релефа си Дунавска равнина, само на около 12 км от град Плевен, между селата Горталово и Къртожабене. Тук, малката река Чернелка - в протежение на 6,5 км, е образувала внушителен каньон с ширина от 60 и достигаща на места до 200 метра, и височина на скалите – от 10 до 35-40 метра.

За начало на своята разходка, всеки може сам да избере едно от двете села.Подстъпите към екопътеката са както откъм село Горталово, така и откъм село Къртожабене. Ако тръгнете от Горталово, както се случи с мен, още в началото на маршрута, ще се натъкнете на скален феномен, който неминуемо предизвиква голямо любопитство.

“Разсеченият” или както още го наричат – цепен камък, лежи на земята, сякаш наистина е разрязан с огромен нож.Легенда свързва разсичането на скалата с Крали Марко, който три дни и три нощи се бил по тия места с Муса Кесаджия. Усетил непобедимата сила на юначния българин, черният арапин хукнал да се спасява с бяг. Крали Марко изгубил следите на беглеца, а в яда си – замахнал със сабята си дамаскиня, халосал камъка и го разцепил на две.

По-нататък, пешеходният маршрут старателно следва красивите извивки на реката, която в горещите летни дни е неизчерпаем източник на бълбукаща ледено-прохладна свежест. С помощта на неправителствени организации и по проект на Общината в  гр.Плевен, за безпрепятствено преминаване над реката, преди години са били изградени 18 дървени мостчета. За съжаление, днес някои от тях са пропаднали във водата или са полуразрушени, което прави невъзможно изминаването на цялия екомаршрут от единия до другия му край. И все пак, територията на екопътеката си остава приятно място за отмора в свободното време.

Биоразнообразието в района на р.Чернелка щедро ще обогати и повиши собствената ви  екологична култура и поведение. Тук се срещат представители на над 200 вида птици, 5 вида земноводни, дребни влечуги. Характерната растителност ще ви впечатли със своята непокътнатост и мълчаливо спокойствие. А освен с богатството от растителни видове и безброй  представители на орнитофауната, екопътеката удивлява и с няколко природни феномена – карстовите извори Баба Радица, Бъбля и Капчука, пещерите Царева дупка, Момината дупка и Ивановата дупка, както и свързаният с предполагаемо древно човешко присъствие тук – Провъртеник – скално образувание с формата на пръстен, каквото се среща и в други райони на страната.

Разбира се, пристигайки тук, не трябва да забравяме основните правила за приятно общуване с природата. Ако желанието ни е по-дълго и трайно да й се наслаждаваме, трябва да помним : не се пали огън, не се безпокоят животните, не се унищожава растителността, не се разрушават скалите. И всичко това – с цел опазване на природата, защото от 1969 година, природна забележителност “Чернелка” - със своите 300 ха площ, е включена от Министерството на околната среда и водите в списъка на защитените територии у нас.

Дата:
4/5, гласа
Забележителности около Плевен