Начало / Статии / Статии - България

Дигитализация на експонати в Регионален исторически музей-Пловдив

Автор

/

Пловдивският Регионален исторически музей (РИМ) е партньор по проект „Дигитално културно-историческо наследство на община Пловдив“, изпълняван в рамките на програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ на ФМ на ЕИП. Фондовете на музея съхраняват интересни експонати, които се дигитализират със закупената по проекта техника. 

Един от дигитализираните експонати е чаша-бокал с възпоменателен надпис, подарък на д-р Рашко Петров от княз Александър Дондуков-Корсаков, ръководител на Временното руско управление в България след Освобождението. Чашата-бокал е един от малкото артефакти, свързани пряко с шестмесечния престой на руския княз в Пловдив. Неговата канцеларията е била разположена именно в къщата на д-р Рашко Петров, който по това време е бил главен лекар на града.

Друг интересен експонат, дигитализиран в рамките на проекта, е кана-сувенир от Балканската война, собственост на опълченеца Еньо Марков. Върху каната чрез  релефна композиция от фаянс е изобразена атака „На нож”. Капакът е от алуминий, а при отварянето му се задейства механизъм, в момента повреден, който възпроизвежда химна на Царство България – „Шуми Марица“. Предметът е свидетелство за родолюбието на българите през епохата на войните за национално обединение, когато дори и най-обикновените ежедневни предмети е можело да бъдат украсени с патриотичните мотиви.  

Фондовете на РИМ-Пловдив съхраняват и някои експонати, свързани с историческата съдба на далечни народи. Един такъв пример е късият японски самурайски меч – уакизаши. Надпис под дръжката свидетелства за това, че мечът е изработен в Токио през 17 век от майсторския род Секидо и е принадлежал на Хата Торен, будистки монах. Тъй като към момента мечът не е част от постоянната експозиция на музея, неговата дигитализация ще го направи достояние на широката общественост, а също така ще подпомогне историците в техните проучвания за съдбата на оръжието и пътя му до България.

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ПРОГРАМА БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от община Пловдив и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на ПРОГРАМА БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства“

01 април 2017 г.

Тагове

Забележителности наоколо

Избрани оферти