Полезни източници за пътуване по време на Covid-19

СТАТИИ за Брюж
  Брюж е град приказка в джобен формат – укрепено средновековно селище, което на пръв поглед сякаш е замръзнало във времето. Каналите следват своя път през центъра, отразявайки островъ...
   Малко неща нарушават впечатлението, че часовникът е спрял в Брюж преди няколко века. Градът, прославен с разцвета на фламандската живопис през ХV в., може да бъде идеално разгледан от ...
1