Полезни източници за пътуване по време на Covid-19

СТАТИИ за Одрин
Шаплъдере е местност при устието на река Марица, в Беломорска Тракия, където някога се намирал древнотракийският град и старогръцка колония Енос. Плочата е намерена тук през 1917 г., докато се подг...
1