природни резервати

В южния край на Баташката планина, Западни Родопи, се намира биосферният резерват "Дупката" (1956 г.). Разположен е по поречието на Девинска река. Обхваща територия с надморска височина о...
  В биосферен резерват "Баюви-дупки-Джинджирица" (1934 г.) се опазват естествени гори от реликтните бяла и черна мура, обитавани от изключително богат растителен и животински свя...
  В най-западната част в Национален парк "Централен Балкан", северно от връх Тетевенска Баба (2071 м), се намира биосферния резерват "Боатин" (1948 г). Разполо...
  "Джендема", познат още като "Бяла река", (1953 г.) е най-големият биосферен резерват в България. Намира се в Калоферска планина, южно от връх Ботев.  &n...
  В долното течение на река Камчия се намира най-голямата вековна крайречна гора в България, наречена Лонгоз, обявена за природен резерват (1951 г., от 1977 г. - биосферен), за да се запаз...
  "Бистришко бранище" е един от най-старите български резервати (1934 г.). Обхваща територии от водосборите на реките Бистрица и Янчевска, между 1430-2282 м.н.в., под върховете С...
  "Врачански Балкан" е вторият по големина природен парк в България. Обхваща Врачанска планина с Лакатнишките скали и Ритлите. Обявен е през 1989 г., за да се запази живописният ...
Биосферен резерват "Парангалица", перлата на Рила планина, е резерват от 1933 г. Името му има гръцки произход и означава забранено, запазено място. Намира се в южната част на Национален п...
От град Нови Искър (при 520 м.н.в.) до село Чомаковци (при 50 м.н.в.) река Искър дълбоко прорязва Стара планина и Предбалкана  и образува най-дългия (156 км) и най-величествен пролом в Българи...
В най-югозападния край на Родопите, между долините на реките Места и Доспат, се намира една от родoпските перли - ридът Дъбраш (наричан още Беслетски рид или Доспатска планина). В дебрите му са скъ...