Полезни източници за пътуване по време на Covid-19

природни резервати

  "Джендема", познат още като "Бяла река", (1953 г.) е най-големият биосферен резерват в България. Намира се в Калоферска планина, южно от връх Ботев.  &n...
  В долното течение на река Камчия се намира най-голямата вековна крайречна гора в България, наречена Лонгоз, обявена за природен резерват (1951 г., от 1977 г. - биосферен), за да се запаз...
  "Бистришко бранище" е един от най-старите български резервати (1934 г.). Обхваща територии от водосборите на реките Бистрица и Янчевска, между 1430-2282 м.н.в., под върховете С...
  "Врачански Балкан" е вторият по големина природен парк в България. Обхваща Врачанска планина с Лакатнишките скали и Ритлите. Обявен е през 1989 г., за да се запази живописният ...
От град Нови Искър (при 520 м.н.в.) до село Чомаковци (при 50 м.н.в.) река Искър дълбоко прорязва Стара планина и Предбалкана  и образува най-дългия (156 км) и най-величествен пролом в Българи...
В най-югозападния край на Родопите, между долините на реките Места и Доспат, се намира една от родoпските перли - ридът Дъбраш (наричан още Беслетски рид или Доспатска планина). В дебрите му са скъ...
Природен парк "Златни пясъци" обхваща части от източните склонове на Франгенското пато. Представлява невероятно съчетание на море, зеленина и живописен бряг. Релефът е хълмист с ...
От Симитлийската котловина до малкото Кресненско поле, река Струма трудно се проправя път между кристалните шисти и гранити на Пирин, Влахина и Малешевска планина. По протежение на 25 км тя се вряз...
  Природен парк "Русенски Лом" обхваща долините на реките Бели и Черни Лом около местността Смесите, където двете реки се сливат и дават началото на обща река - Русенски Лом. Пар...
По централното било и североизточните склонове на Чипровска планина (Западна Стара планина) се намира биосферния резерват "Чупрене". Простира се в землището на село Чупрене, разп...