УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА WWW.NASAMNATAM.COM ОТ КЛИЕНТИ - ТУРОПЕРАТОРИ

 
Оферти в NasamNatam.com могат да публикуват само туроператори със собствени програми.

За да използвате, която и да е услуга, предоставена от сайта www.nasamnatam.com, Вие трябва да сте туроператор, който има собствени продукти. Ако сте туроператор със собствени продукти и желаете да работим заедно - моля свържете се с нас за повече информация: office@nasamnatam.com, 0889 27 93 23 - Ивалина Ненова.

Всеки туроператор, използващ услугите на NasamNatam.com, се задължава да спазва настоящите общи условия.

Чл. 1. Дефиниции

1.1. Под „Сайта” се разбира домейнът и сайтът www.nasamnatam.com, които са собственост на “Насам Натам” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Голо Бърдо“ 26 МОЛ: Ивалина Ненова, Идент. № (Булстат): 201961274 . Адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Ивайло” 13, ап. 7.
1.2. „Клиент” е всяко лице (физическо или юридическо), което публикува оферти за почивки, екскурзии и представяне на собствен обект за настаняване.

Чл. 2. Условия за регистрация

2.1. Клиентът трябва да се е запознал с настоящите Общи условия преди да пристъпи към добавяне на оферти.
2.2. Клиентът трябва обективно и изчерпателно да попълни всички изискуеми полета за регистрация, като клиентът е задължен да предоставя само и единствено достоверна информация.
2.3. При съмнение за неспазване на условията за публикуване на оферти, „Насам Натам“ ЕООД може по своя преценка да откаже публикуването на оферти.

Чл. 3. Съдържание и използване на предоставяната от клиента информация

3.1. При регистрация клиентът предоставя следната информация: Ел. поща (e-mail), парола за достъп до NasamNatam.com, лице за контакти, име на фирмата, номер на лиценз, застраховка ТО.

3.2. С приемането на тези общи условия клиентът се съгласява да получава съобщения за новостите и всякаква друга информация, свързана със сайта “Насам Натам” ЕООД.

Чл. 4. Задължения на клиента

4.1. Клиентът приема и гарантира, че ще използва базата данни в сайта единствено и само за свои реални нужди, свързани с публикува оферти за почивки, екскурзии, представяне на собствен обект за настаняване.
4.2. Клиентът приема и гарантира, че няма да злоупотребява по никакъв начин с регистрацията си в сайта, вкл.:
- използване на базата данни в сайта за изпращане на рекламни съобщения;
- променяне на базата данни извън личната информация;
- предоставяне на част или цялата информация от базата данни, на което и да трето лице с цел извличане лична облага или облагодетелстване на което и да е трето лице;
- изменение, адаптиране или препрограмиране на която и да било част от сайта;
- използването на какъвто и да е тип роботи, паяци или други софтуерни приложения и инструменти за автоматизирано извличане на информация или функционалност на сайта;
- неправомерното проникване или опит за такова в базите данни и файлове на сайта (hacking);
- публикуването и разпространяването на информация и/или материали, придобити в сайта;
- създаването на фалшиви потребителски профили и/или на профили, съдържащи невярна информация;
- използването на данните на трето лице без неговото съгласие;
- препредаване на вируси, червеи, грешки, троянски коне или каквито и да било деструктивни елементи;
- публикуването на невярна или подвеждаща информация и т.н.
4.3. Клиентът се задължава да публикува оферти за почивки, екскурзии, представяне на хотели спрямо изискванията. Туристически портал NasamNatam си запазва правото да премахва всяка публикувана информация, която не отговаря на изискванията.
4.4. Клиентът се съгласява да обезщети “Насам Натам” ЕООД за всеки иск, повдигнат от трето лице, който е свързан с действията на клиента при използването от негова страна на сайта www.nasamnatam.com или произтича от тях, включително за претенции от всякакъв вид и естество, за разходи, произтичащи от каквито и да било искове, недостиг, щети (фактически и последващи), процеси, присъди, разходи по съдебни производства и адвокатски услуги. В такива случаи клиентът ще бъде уведомен от “Насам Натам” ЕООД писмено за конкретния иск, процес или процедура.
4.5. Клиентът се съгласява да използва услугите на сайта единствено на свой риск и приема, че “Насам Натам” ЕООД не носи отговорност за евентуално възникналите по време на ползването на сайта материални или нематериални щети. “Насам Натам” ЕООД и неговите свързани фирми и лица, разпространители, партньори, доставчици изключват каквато и да било отговорност за истинността, достоверността, съдържанието, пълнотата, правомерността, ефективността или достъпността на публикуваните в сайта информации или материали. “Насам Натам” ЕООД изключва каквато и да било отговорност за поведението на отделните потребители и клиенти. “Насам Натам” ЕООД също така не носи отговорност при технически проблеми, които правят невъзможен достъпа до сайта на клиента, когато клиента използва безплатна услуга.
4.6. Клиентът се задължава да не използва никакъв груб, неприличен, вулгарен, заплашителен, сексуално-ориентиран, комерсиален, обиждащ други клиенти и/или потребители език.
4.7. При нарушаване, на което и да е задължение на клиента по настоящите общи условия “Насам Натам” ЕООД има правото да изтрива без предупреждение профила на клиента и да не допуска същия до нова регистрация.

Чл. 5. Други

5.1. Промяна на настоящите общи условия “Насам Натам” ЕООД си запазва правото по свое усмотрение да променя настоящите общи условия по всяко време, но за да влязат в сила новите общи условия е необходимо същите да бъдат публикувани на сайта.
5.2. Nasamnatam.com има право да променя технологията и дизайна на предоставяните Услуги без предварително известяване.
5.3. Nasamnatam.com управлява този Сайт от офисът си в София, България. Nasamnatam.com не декларира, че материалите или услугите в този Сайт са подходящи или достъпни извън България и съответно достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, не се разрешава. 5.4. Технически консултации оn-line през сайта, в рамките на работното време: от 9:00 до 18:00 часа, всеки ден.
5.5. Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време. Nasamnatam.com не носи отговорност, ако Клиентът не е прочел последния вариант на настоящите условия.
5.6. При използване услугите на Nasamnatam.com клиентът се задължава да спазва настоящите условия, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите условия.

ВИЖТЕ ТУК ОЩЕ И ОБЩИТЕ ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА NasamNatam.com, ВКЛЮЧИТЕЛНО НОВИТЕ ПРАВИЛА ЗА ЗАЩИТЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. ЛИНК КЪМ: http://www.nasamnatam.com/uslovia.html

КЛИЕНТЪТ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯTA ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ НА NASAMNATAM.COM. С НАТИСКАНЕ НА ВСЕКИ ЕДИН ОБЕКТ, ЛИНК ИЛИ БУТОН, НАМИРАЩ СЕ НА САЙТА НА NASAMNATAM.COM , КЛИЕНТЪТ СЕ СЧИТА ЗА ЗАПОЗНАТ С УСЛОВИЯТА, ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА.