Условия за позлване

НасамНатам ООД

Общи правила за ползване

1. Въведение

A) Общи правила

1.1. Използването от Ваша страна на продуктите, софтуера, услугите на NasamNatam.com, наричани общо „Услуги“ в този документ и изключващи всички услуги, които NasamNatam.com Ви предоставя по силата на отделно писмено споразумение, подлежи на регулиране от условията на настоящето правнообвързващо споразумение между Вас и NasamNatam.com. NasamNatam.com се управлява от "Насам Натам" ООД, ЕИК 204955903.

1.2. Ако не е прието друго в писмен вид, Вашето споразумение с NasamNatam.com винаги включва като минимум общите условия, посочени в този документ. По-нататък те са наричани „Общи условия“.

1.3. Вашето споразумение с NasamNatam.com включва освен Общите условия и всички допълнителни условия под формата на съобщение или допълнение към Общите условия на NasamNatam.com. По-нататък всички тези допълнения са наричани „Допълнителни условия“. Когато за дадена услуга са в сила допълнителни условия, Вие можете да се запознаете с тях на страницата, предоставяща самата услуга.

1.4. Общите условия, заедно с допълнителните условия, представляват споразумение с правнообвързваща сила между Вас и NasamNatam.com по отношение на използването на услугите от Ваша страна. Важно е да отделите време да ги прочетете внимателно. Събирателно това юридическо споразумение се нарича по-нататък „Условията“.

1.5. Ако има противоречие между посоченото в допълнителните условия и посоченото в Общите условия, допълнителните условия имат предимство по отношение на съответната услуга.

1.6. Използването на „УСЛУГИТЕ“ на NasamNatam.com се счита за приемане на настоящите Условия чрез факта на използването им. Ако не приемате настоящите Условия, моля не използвайте NasamNatam.com.

1.7. Услугите предоставяни чрез NasamNatam.com можете да достигнете по няколко начина, включително, но не само чрез мрежата World Wide Web, но и чрез PDA, мобилен телефон и RSS емисии. Тези условия за ползване се прилагат, когато получавате достъп до услугите на NasamNatam.com, независимо на какво устройство и независимо от начина, по който ги достъпвате.

1.8. УСЛУГИТЕ на NasamNatam.com се предоставят на:
- Потребители без регистрация в сайта;
- Клиенти (туроператори, туристически агенции, хотелиери) с индивидуална регистрация в сайта: http://www.nasamnatam.com/clients/;

1.9. УСЛУГИТЕ на NasamNatam.com включват, но не се ограничават само до:

- достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на NasamNatam.com;
- възможност на клиентите на сайта (туроператори, туристически агенции и хотели) да публикуват туристически оферти чрез индивидуална регистрация в клиентския профил на сайта: http://www.nasamnatam.com/clients/;
- възможност за изпращане на запитвания към туроператорите от страна на потребителите;
- възможност за получаване на бюлетин (нюзлетър) от страна на потребителите;
- възможност за реклама чрез банер, статия или друг вид рекламен формат;

1.10. В сайта NasamNatam.com може да присъстват и услуги, предлагани от партньори на NasamNatam.com. "ПАРТНЬОР" е всяко лице, с което NasamNatam.com се намира в договорни отношения.

(B) Промени в условията за ползване

1.11. NasamNatam.com може да промени, да добавя или премахва части от тези Условия за ползване по всяко време. Всички промени, които правим в Условията за ползване ще бъдат отразени на тази страница. Промените влизат в сила веднага след публикуването им. Ваша отговорност е да се запознавате с тези Условия за ползване преди всяко използване на сайта и, продължавайки да използвате сайта NasamNatam.com, Вие се съгласявате с всички промени.

1.12. Ако някое от тези Условия за ползване или всички бъдещи ПРОМЕНИ в тези условия, са неприемливи за Вас, моля не използвайте сайта NasamNatam.com.

(C) Промени в сайтa NasamNatam.com

1.13. NasamNatam.com може да промени или прекрати всеки аспект, услуга или характиеристика на сайтa си по всяко време, включително но неограничаващо се до съдържание, часове на разположение, както и оборудване (софтуер и/или хардуер), необходимо за достъп или употреба.

(D) Регистрация

1.14. Някой части от сайта NasamNatam.com изискват регистрация от клиентите (туроператори, тиристически агенции, хотели). Попълвайки регистрационната форма и въвеждайки имейл адреса си и парола ще се счита, че сте приели тези условия за ползване. Също така, абонирайки се, за която и да е от нашите имейл услуги се счита, че сте приели тези условия за ползване..

1.16. Когато се регистрирате в NasamNatam.com, Вие давате своето съгласие на NasamNatam.com и юридическо лице “Насам Натам“ ЕООД да съхранява и обработва Ваши лични данни, доброволно предоставени от Вас. Вижте повече в т.7.

E) Оборудване

1.21. Вие сте отговорни за осигуряването на обурудване (хардуер и/или софтуер) чрез което да имате достъп до услугите на NasamNatam.com, както и че този достъп може да Ви въвлича в разходи (такси) към трети страни (като интернет доставчика или такси за време за разговори). NasamNatam.com не носи отговорност за тези. Вие носите отговорност за всички подобни разходи (такси), включително и тези, свързани с излагане или доставка на реклами.

2. Общо и клиентско съдържание

2.1 Съдържание, генерирано от клиентите (туроператори, тиристически агенции, хотели) на сайтовете на NasamNatam.com.
2.1.1 Вие нямате право да качвате (upload), да разпространявате или по друг начин да публикувате в сайта NasamNatam.com клеветническо, нецензурирано, обидно, порнографско или по друг начин незаконно или противоречащо на морала съдържание.

2.1.2 Бъдете учтиви, с използването на сайта NasamNatam.com, вие се съгласявате, че няма да застрашавате, заплашвате или вербално да злоупотребявате с останалите потребители използвайки клеветнически и/или вулгарен език или съзнателно да нарушавате дискусиите с поварящи се съобщения, безсмислени съобщения или „спам“.

2.1.3 Използвайте уважаващ език. Като при всяка общност оналйн дискусиите процъфтяват само когато нашите потребители се чувстват добре дошли и в безопасност. Вие се съгласявате да не използвате език, които обижда и/или дискриминира на основата на раса, религия, националност, пол, сексуални предпочитания, възраст, образование, увреждания и др.подобни. Омразната реч от всякъкъв вид е основание за незабавно и трайно прекратяване на достъпа до всички или част от услугите на NasamNatam.com.

2.2. Наблюдение

NasamNatam.com има право, но не и задължението, да наблюдава съдържанието, публикувано или качено на NasamNatam.com от клиентите, за да се определи съответствие с тези Условия за ползване и всички оперативни правила, установени от NasamNatam.com и за да отговарят на всички законови, подзаконови или задължителни предписания. Въпреки, че NasamNatam.com не е задължен да следи, редактира или премахва съдържание, публикувано или качено в сайта NasamNatam.com от клиента - сайтът си запазва правото на преценка по свое усмотрение да редактира, откаже да публикува или премахне без предупреждение създадено от клиенти съдържание.

2.3. Съдържание, предоставено от клиентите ще се счита за неконфиденциално и NasamNatam.com не е длъжен да третира това съдържание като защитена (конфиденциална) информация, освен по силата на условията за поверителност.

3. Авторски права.

Авторско съдържание - NasamNatam.com

3.1. Всички изображения, картинки, текстове, документи, бази данни, компютърни програми и друга информация, генерирани от екипа на NasamNatam.com, са собственост на NasamNatam.comи съответно се ползват със закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и всички международни актове в сила за Република България, както и релевантните актове на Европейския съюз.

3.2. Разрешава се използване на цели или части от съдържание публикувано в този уебсайт (уебсайтове) в обема и вида, предоставени чрез RSS канал на съответния раздел на уебсайта, за персонална, нетърговска употреба при условие, че това не причинява вреди за NasamNatam.com и техните услуги, при ясно текстово обозначаване на името на съответния сайт и посочване на линк към него.

3.3. Информацията, получена чрез RSS канал не може да бъде пряко или непряко изменяна, разпространявана и/или възпроизвеждана като производни RSS продукти. NasamNatam.com си запазва правото да преустанови подаването на информация чрез RSS канали по всяко време, без да дължи предварително уведомление.

3.4. Всяко възпроизвеждане, разпространение, промяна, публичен показ или свързани действия на част или цялото съдържание на сайта NasamNatam.com, различно от посоченото по-горе, е забранено и се преследва по предвидения от закона ред, освен ако е налице изрично съгласие на NasamNatam.com за съответния вид използване. Всяко лице, което не съобразява своето поведение с посочените по-горе изисквания, носи гражданскоправна, административна и/или наказателна отговорност за своите действия и/или бездействие.

4. Съдържание предоставено от трети страни.

4.1. NasamNatam.com е разпространител (и не е издател) на съдържание предоставяно от трети страни – клиенти (туроператори, туристически агенции и хотели). Всякакви оферти, снимки, изображения или друго съдържание, качено от трети страни, включително информациоnни доставчици или потребители на NasamNatam.com, са тези на съответните автори (и) или дистрибутор (и), а не на NasamNatam.com. NasamNatam.com, нито какъвто и да е доставчик на информация не гарантира за точността, пълнотата или полезността на съдържанието, нито пригодността му за определена цел.

5. Публикуване на съдържание

5.1. Когато чрез клиентския панел, вие публикувате - текст, снимки, изображения и други графични и/или мултимедйини материали, Вие правите това в съответствие с условията за ползване на NasamNatam.com.

5.2. Това означава, че вие се съгласявате, че Вие сте създали текстовите, графичните и/или мултимедийни материали или, че Вие имате разрешение или сте оторизиран от собственика на материала да го публикувате в NasamNatam.com

5.3. Ние можем да променяме текстовите, графичните и/или мултимедийни материали, както смятаме за подходящо да се появяват в сайта NasamNatam.com, както и да премахваме тези материали от сайта NasamNatam.com по всяко време.

5.4. ВАЖНО: Вие или собственикът на текстови, графични, мултимедйини, и/или видео материали притежавате правата върху тези изпратени до нас материали и Вие сте свободни да препубликувате тези материали, където Вие или собственикът на материалите желаете под каквато и да е форма.

6. Реклами и промоции

6.1. Може да виждате рекламни материали, публикувани от трети страни в сайта NasamNatam.com. Индивидуалните рекламодатели са единствено отговорни за съдържанието на рекламните материали, които публикуват в сайтовете на NasamNatam.com, включително гарантирането, че те отговарят на съответното законодателство. Ние не носим отговорност за съдържанието на рекламните материали, включително и без ограничение, всяка грешка, пропуск или неточност в тях.

7. Лични данни

7.1. NasamNatam.com се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн. Разкриване е възможно единствено в случаите когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

7.2. NasamNatam.com извършва следните операции с личните данни за следните цели:

7.2.1. Лични данни на потребителите:

• Изпращане на запитване от страна на потребител към оферта на туроператор – целта на тази операция е запитването, изпратено от потребителя да достигне до туроператора, публикувал офертата си в NasamNatam.com;
• Изпращане на бюлетин (нюзлетър) – целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до потребителите, които са заявили, че желаят да получават;
• Събира данни за използвания IP адрес – целта на тази операция е подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания;

7.2.2. Лични данни на клиенти (туроператори, туристически агенции, хотелиери):

• Създаване на акаунт в NasamNatam.com за публикуване на туристически оферти – целта на тази операция е клиентите да имат възможност да публикуват, редактират, рекламират своите туристически оферти;
• Получаване на запитване, изпратено от потребител към офертата на конкретния туроператор - целта на тази операция е запитването, изпратено от потребителя да достигне до туроператора, публикувал офертата си в NasamNatam.com;

7.2. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за следните цели:

• Изпращане на запитване от страна на потребителя към конкретна оферта на туроператор;

• Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, включително при изразено желание – за изпращане на бюлетин;

Клиентите и потребителите на NasamNatam.com имат право да възразят срещу обработването на личните им данни за посочените по-горе цели, като изпрати писмено съобщение до NasamNatam.com на посочения e-mail за контакти: office@nasamnatam.com;

7.3. Срок на съхранение на личните данни. NasamNatam.com съхранява лични данни в следния срок:

• По чл.91 от Закона за туризма 2 години (плюс 6 месеца за движение на правна преписка „без движение”, след датата на изтичане на горепосочения срок)
• До изтичане на общата петгодишна давност при договорни отношения, (напр. чл.111 от закона за задълженията) (плюс 6 месеца за движение на правна преписка „без движение”, след датата на изтичане на горепосочения срок)
• По закона за счетоводството 10 години, и/или до завършване на ревизията и/или насрещната проверка от НАП (ако е същата не е приключила преди изтичането на 10 –те години).
• При трудови и осигурителни правоотношения 50 (петдесет) години.
• При съдебни производства до изтичане на 5 години след архивиране на делото в съда. (с оглед събиране на разноски) В случаите на свързани дела (например, при които едното се явява преюдициално на другото – срокът изтича и за двете дела с изтичането на петата година по отношение на последното във времето – например незаплатен самолетен билет при ползвана услуга: наличие на преюдициално заповедно производство и последващо изпълнително за събиране на неплатени разноски).

7.4. Оттегляне на съгласието за обработване на личните данни на потребителя.
Ако клиентът/потребителят не иска част от личните данни да продължат да бъдат обработвани от NasamNatam.com за конкретна или за всички цели на обработване, може по всяко време да оттегли съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст.

7.5. Право на достъп.
Клиентът/Потребителят има право да изиска и получи от NasamNatam.com потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с него.

7.5.1. Клиентът/Потребителят има право да получи достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните му данни.

7.5.2. NasamNatam.com предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с клиента/потребителя, в електронна или друга подходяща форма.

7.5.3. Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но NasamNatam.com си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост на исканията.

7.6. Право на изтриване. Клиентът/Потребителят има правото да поиска от NasamNatam.com изтриване на свързаните с него лични данни, а NasamNatam.com има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне.

7.6.1. NasamNatam.com не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява.

7.7. Право на ограничаване. Клиентът/Потребителят има право да изиска от NasamNatam.com да ограничи обработването на свързаните с него данни, когато:

• обработването е неправомерно, но потребителят не желае личните му данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
• NasamNatam.com има преимущество пред интересите на потребителя;
• Право на преносимост;

7.8. Право да изтегляне. Клиентът/Потребителят може по всяко време да изтегли данните, които се съхраняват и обработват за него във връзка с използване на услугите на NasamNatam.com с искане по имейл.

7.9. Право на получаване на информация. Клиентът/Потребителят може по всяко време да получи данните, които се съхраняват и обработват за него във връзка с използване на услугите на NasamNatam.com с искане по имейл: office@nasamnatam.com.

7.11. Право на възражение. Клиентът/Потребителят може да възрази по всяко време срещу обработването на лични данни от NasamNatam.com, които се отнасят до него.

7.12. Права при нарушение на сигурността на лични данни. Ако NasamNatam.com установи нарушение на сигурността на личните данни на клиента/потребителя, което може да породи висок риск за неговите права и свободи, ние го уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

7.13. В случай на нарушаване на правата на клиента/потребителя съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, той има право да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Комисия за защита на личните данни
гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон:02 915 3 518
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

7.14. Политика за използване на бисквитки (Cookie Policy)

7.14.1. NasamNatam.com използва бисквитки, които са важни за коректната му работа. Посещавайки нашия сайт, потребителят приема използването на бисквити.

Видове бисквитки, които сайтът NasamNatam.com Използва:

Задължителни бисквитки
Тези бисквитки са необходими за коректната работа на уебсайта.

Аналитични бисквитки
Благодарение на тези бисквитки ние следим посещаемостта на нашия сайт и можем да анализираме доколко нашите потребители работят лесно с него (бисквитки на Google Analytics). Тези бисквитки не ни дават никаква информация за вашите лични данни. Те ни показват кои страници от сайта ни сте разгледали, дали сте посетили сайта ни през мобилно или десктоп устройство и други анонимни данни. За Google Analytics използваме също анонимизиране на IP адресите посредством _anonymizelp.

Бисквитки за прецизно таргетиране
Тези бисквитки съдържат информация за това как сте използвали нашия сайт и могат да бъдат задействани от наши рекламни партньори. Те не съхраняват лична информация. Благодарение на тях няма да ви бъде показвана информация, която е нерелевантна за вас. Това са динамични бисквитки на Facebook, Google, Adwise и др.

Настройките на бисквитките, които получавате от нашия сайт, можете да направите в браузъра, който използвате.

7.15. Мерки за сигурност по отношение сигурността на личните данни. NasamNatam.com ще обработва (събира, съхранява и използва) предоставената от вас информация по начин, съвместим с изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД). Ще се стремим да поддържаме информацията точна и актуална. Няма да съхраняваме информацията за вас по-дълго от разумно необходимото за изпълнение на конкретните цели, с които е събрана и за които сте уведомени тук. Някои от сроковете на съхранение на информацията зависят от законови задължения за пазене на документи и информация в определени минимални срокове (виж подробно в т. 7.3). Взели сме всички предвидими технически и организационни мерки, за да осигурим защита на вашите данни от нерегламентиран достъп.

8. Отказ от гаранции; Ограничаване на отговорност.

8.1. NasamNatam.com не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на сайта NasamNatam.com. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на NasamNatam.com за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

8.2. NasamNatam.com не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

8.3. NasamNatam.com не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в web сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.

8.4. NasamNatam.com не носи отговорност за съдържанието на изображения, картинки, текстове, документи и друга информация, генерирани от клиенти (туроператори, туристически агенции и хотели) в сайта NasamNatam.com. Сайтът си запазва правото да премахва и/или променя по всяко време и по своя преценка всеки един материал, генериран от клиент.

8.5. NasamNatam.com има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

9. Обезщетения.

9.1. Вие се съгласявате да защитавате, обезщетите и пазите NasamNatam.com от и срещу всички искове и разноски, включително адвокатски хонорари, произтичащи от използването от Вас или Вашия профил в сайта NasamNatam.com.

Избрани оферти