Полезни източници за пътуване по време на Covid-19

СТАТИИ за Ямбол
Тунджа, най-дългият приток на Марица, е сред най-големите български реки. Тя е втора по дължина (350 км) след Искър и четвърта по площ на водосборния басейн след Марица, Струма и Искър. В миналото ...
През 313 г. император Константин Велики издал Миланския едикт, с който се признавала равнопоставеността на всички религии в империята. Гоненията на християните спрели и започнало устройването на църкв...
1