Начало / Статии / Статии - България

Река Тунджа - най-дългият приток на Марица

Автор

/

Тунджа, най-дългият приток на Марица, е сред най-големите български реки. Тя е втора по дължина (350 км) след Искър и четвърта по площ на водосборния басейн след Марица, Струма и Искър. В миналото я наричали Тонзус (на древнотракийски - "вода, река").

Река Тунджа извира от връх Юрушка грамада, на изток от връх Ботев, в Калоферска планина. Буйна и пенлива, тя стремглаво се спуска на юг по дълбока тясна долина със стръмни склонове и скалисто дъно. При град Калофер завива рязко на изток и при село Осетеново навлиза в прекрасната Казанлъшка котловина. Тунджа тече споойно в южната част на котловината, близо до Сърнена гора. Долината й внезапно се разширява до 3-4 км, но между селата Виден и Бузовград образува тесен пролом, където е построен язовир "Копринка".

В една от теснините на Межденишкия пролом се намира другият тунджански язовир - "Жребчево". След това Тунджа тече в широка долина (8-10 км), прави меандри, а югоизточно от Казанлък се разделя на ръкави. След град Николаево Тунджа прави голям завой, проломява Межденик, като образува живописния, дълъг 45 км Межденишки пролом, на места тесен до 60 см, и навлиза в просторното Сливенско поле. Пресича го почти през средата с красиви меандри и много ръкави. При село Завой рязко поема на юг към Ямболското поле, където долината й достига най-голямата си ширина - от 10 до 25 км. Тук реката е пълноводна спокойна, между ръкавите й се образуват великолепни острови.

Преди да напусне България, Тунджа образува живописния Стремски пролом, дълъг 30 км, който разделя Сакар планина и Дервентските възвишения. В Одринското поле, в Турция, Тунджа се влива в Марица. От село Тенево на юг до град Елхово Тунджа си проправя път през гъста широколистна гора. Над нея приказно са надвиснали върби и тополи, преплетени с лиани. Тук се намират два резервата - "Долна Топчия" и "Горна Топчия", в които се опазват вековни лонгозни гори и различни видове водолюбиви птици. В "Долна Топчия" се опазва единственото по-голямо местообитание на колхидки фазан в Европа. На юг от Елхово, в резервата "Балабана" се съхраняват лонгозни гори и гнездещите в тях няколко вида чапли.

Любопитно: По своя дълъг път между високи и ниски ланини, през долини, полета и живописни проломи Тунджа приема много притоци и образува гъста речна мрежа с ясно изразен асиметричен характер. Левите (старопланински) притоци на Тунджа са по-многобройни, по-дълги и по-пълноводни. Сред тях са Мочурица - най-дългият приток на Тунджа, Тъжа, Габровница, Енинска, Радова, Асеновска,. Десните притоци на Тунджа са по-къси и маловодни. Сред тях по-големи са реките Турийска, която извира пт Сърнена гора, Калница (от Светиилийските възвишения), Синаповска (от Сакар планина).

Вижте още в "Повече от 100 чудеса на природата в България"

>
21 февруари 2013 г.

Тагове

летен туризъм

природни забележителности

реки

Забележителности наоколо

Избрани оферти