Полезни източници за пътуване по време на Covid-19

СТАТИИ за Русе
  Единственият действащ скален манастир у нас най-вероятно бил основан през 13 в., когато в България се разпространил исихазмът и скалното отшелничество станало популярно. Възможно е да е бил ...
От устието на река Тимок до град Силистра, на разстояние 471 км, по река Дунав минава северната граница на България. Дунав е втората по дължина река в Европа (2857 км). В света има 26 реки по-дълги...
  На живописния ляв бряг на река Черни Лом, близо до село Пепелина, се намира втората по дължина (13 438 м) пещера в България - Орлова чука. Тя представлява сложен лабиринт от пре...
Старо предание разказва, че наблизо се намирал град, наречен Паскаля, от който е останало името на местността "Паскалъка". До града имало три манастира: "Св.Марина", "Св.Никол...
Първите писмени сведения за манастира са от книга на Михаил Грънчаров, която била издадена през 1843 г. в Цариград. В нея освен житието на св.Марина имало разказ за целебното аязмо. Михаил Грън...
  Природен парк "Русенски Лом" обхваща долините на реките Бели и Черни Лом около местността Смесите, където двете реки се сливат и дават началото на обща река - Русенски Лом. Пар...
  Средновековният град Червен се споменава в писмените извори още през X в. По време на Второто българско царство бил важно средище след столицата Търновград и резиденция на Червенския мит...
Недалеч от село Иваново, Русенско, река Руселнски Лом тече преаз дълбок живописен пролом. В отвесните му скали, често много високо, са изсечени десетки монашески килии, църкви и параклиси. Обитавали...
1