археологически резервати

археологически резервати - вижте всички статии отнасящи се до археологически резервати. Намерени са 43 статии за археологически резервати.
  През 1982г. в Гинина могила, край село Свещари, близо до Исперих, е направено едно от най-сензационните открития на българската археология през XX в. Разкрита е тракийска гробница с уник...
  Голямата базилика в Плиска е първата катедрала на българската православна църква. Построена е от княз Борис през втората половина на IX век. Монументалната сграда се състои от п...
Местността Яйлата е уникален кът от Черноморското ни крайбрежие, все още непознат за много българи. Намира се на североизток от Птичия залив, между нос Шабла и величествения нос Калиакра. ...
В езерото при село Дуранкулак, Добричко, има остров, издигащ се на 9 м. над водата, където археолозите разкриха следи от живот от неолита и енеолита, от бронзовата, ранножелязната и античната епоха...
От археологическите разкопки на праисторическото селище в местността "Редутите" , край село Телиш, Плевенско, учените придобиват изключително богата информация за живота на хората през ка...
  На Големият остров в Дуранкулашкото езеро се проучва най-големият засега праисторически обект на Балканския полуостров. Намерените тук останки от каменни постройки учените отнас...
  Селищните могили представляват останки от праисторически селища. Когато едно място е било обитавано хилядолетия наред, постоянно или с известни прекъсвания, постепенно един над друг се н...
  Средновековният град Червен се споменава в писмените извори още през X в. По време на Второто българско царство бил важно средище след столицата Търновград и резиденция на Червенския мит...
От надписите на т.нар.Чаталарска колона, намерена през 1905 г. при гара Хан Крум (днешното име на Чаталар), учените за първи път научават за съществуването на Омуртаговия аул. Останките му обаче са...
Останките на Дръстър - един от великите български градове, се намират в съвременния град Силистра и с държавен указ са обявени за резерват. Дръстър е наследник на античния град Дуросторум,...