Начало / Статии / Статии - България

Карановската селищна могила край Нова Загора

Автор

/

Селищните могили представляват останки от праисторически селища. Когато едно място е било обитавано хилядолетия наред, постоянно или с известни прекъсвания, постепенно един над друг се натрупват пластове с останки от разрушени жилища и различни предмети от ежедневната човешка дейност. Тези т.нар. културни пластове на торта и дебелината им е указание за продължителността на отделните исторически периоди в обитаването на мястото.

При село Караново, Старозагорско, в южните склонове на Сърнена гора, се намира най-голямата в Европа селищна могила. Тя заема площ 25 декара, от които е разкопана все още малка част. Разкритите културни напластявания са с височина 12,40 м. и са резултат от натрупването на останките от живота на населението, обитавало това място без прекъсване почти 4 хилядолетия - през новокаменната (неолит), каменно-медната (енеолит, или халколит) и бронзовата епоха.

Затова Карановската могила има много голямо значение за световната археология. Тя се приема за модел, с който се сравняват подобни открития в  Европа и Азия. В резулат на продлъжителните проучвания изследователите успяват да създадат изключително важна за изучаването на праисторисеката епоха - хронологическа система.

Тя служи за еталон при синхронизацията на европейските праисторически култури. Значителна част от могилата все още не е разкопана и с помощта на нови технологии придължава усъвършенстването на изградената хронологическа система. Заснет е учебен филм, който се използва в различни университети в Европа и в света.

Любопитно: При разкопките селищните могили се унищожават напълно. Резултатите от проучванията се документират подробно от археолозите. Находките се пазят в музеите. Пример за напълно проучена могила, несъществуваща днес на терена, е Азмашката, в Старозагорско. Най-ранното селище тук възникнало почти едновременно с неолитното селище в могилата при Караново. То обаче просъществувало много по-дълго, за което свидетелства културния пласт с дебелина цели 3 м. По-късно селището било изоставено, но в началото на енеолита, макар и за кратко, в него отново се заселили хора. Последният културен пласт е оставен, както изглежда, от предците на траките, живели тук в началото на бронзовата епоха.

Къде: село Караново, на 10 км от Нова Загора

Кога: април - октомври

>
01 септември 2020 г.

Тагове

антични градове

археологически резервати

архитектура

идеи за уикенд

културен туризъм

Забележителности наоколо

Избрани оферти