крепости

крепости - вижте всички статии отнасящи се до крепости. Намерени са 38 статии за крепости.
Бергама (Пергам), някога голям културен център, продължава да живее като една от най – важните археологически забележителности в Турция. В акропола му, разположен на хълм над съвременния град,...
Нос Калиакра представлява тесен скалист полуостров, изтеглен на юг, на около 2км навътре в морето. Най-недостъпен е отвесният източен бряг, подложен на разрушителната сила на мощния мор...
В средното Черноморско крайбрежие на България нос Емине - най-източната точка на Стара Планина, е сред най-живописните природни забележителности. Оттук правата линия на брега се пречупва&n...
Тази родопска крепост е едно от последните открития на българската средновековна археология. През 2002г., близо до Ивайловград и до запустялото село Рогозово, от вековната гора е извадена изцяло от...
  Средновековният град Червен се споменава в писмените извори още през X в. По време на Второто българско царство бил важно средище след столицата Търновград и резиденция на Червенския мит...
  Високият скалист нос Калиакра, подобно на кораб, се врязва на 2 км в морето и затваря защитен от северните ветрове залив. Това красиво място, непристъпно от три страни, било зас...
Останките на Дръстър - един от великите български градове, се намират в съвременния град Силистра и с държавен указ са обявени за резерват. Дръстър е наследник на античния град Дуросторум,...
  Цепина се издига върху висок и стръмен хълм в източната част на Чепинската котловина, на 7 км от село Дорково, Пазарджишко. Различни исторически епохи са оставили тук своите сле...
Река Места (в древността я наричали Несос и Местос) се образува от сливането на рилските реки Черна и Бяла Места.            Снимка: Мария...
Струма е сред трите големи български реки, които се вливат в Егейско море. Горното и среднто й течение (290 км) са в България, а долното - в Гърция, под името Стримон (древното име на реката). ...