трекинг

Струма е сред трите големи български реки, които се вливат в Егейско море. Горното и среднто й течение (290 км) са в България, а долното - в Гърция, под името Стримон (древното име на реката). ...
Река Янтра е най-голямата река в Северна България по площ на водосборния насейн и трети по дължина български приток на река Дунав след Искър и Осъм.       &nb...
С едно от най-големите съотношения на брой тръпки на водовъртеж където и да било в Северна Америка, реките на Западна Вирджиния редовно са класирани в челната десетка на най-добрите места за рафтин...
  Природният резерват "Острица" е една от най-старите защитени природни територии в нашата страна. Разположен е по  склоновете на връх Острица, в западната част на планината...
Най-старата защитена местност в България - от 23 юли 1931 г. (резерват от 1933 г.), е "Силкосия". Разположен е по левия долинен склон на река Велека между селата Българи и Кости, на надмо...
  Най-големият родопски резерват "Червената стена" е създаден през 1962 г. Обхваща обширни територии (3029 ха) по долината на Чепеларска река и живописните склонове Добростан - к...
В Западните Родопи, между град Ракитово и връх Голяма Сюткя се намира биосферният резерват "Мантарица" (1968 г.). Той обхваща живописните местности Мантарица, Петлите, Кайнаците и др., ме...
В южния край на Баташката планина, Западни Родопи, се намира биосферният резерват "Дупката" (1956 г.). Разположен е по поречието на Девинска река. Обхваща територия с надморска височина о...
  В биосферен резерват "Баюви-дупки-Джинджирица" (1934 г.) се опазват естествени гори от реликтните бяла и черна мура, обитавани от изключително богат растителен и животински свя...
  В най-западната част в Национален парк "Централен Балкан", северно от връх Тетевенска Баба (2071 м), се намира биосферния резерват "Боатин" (1948 г). Разполо...