Начало / Статии / Статии - България

Биосферен резерват "Чупрене" в Западна Стара планина

Автор

/

По централното било и североизточните склонове на Чипровска планина (Западна Стара планина) се намира биосферния резерват "Чупрене".

Простира се в землището на село Чупрене, разположено в малка китна котловина около река Чупренска. В границите на резервата попадат връх Хайдушки камък (1721 м) и изворните области на Чупренска и Стакевска река. В резервата се опазват най-северните иглолистни гори на България. Горските насаждения заемат 87.6% от терторията му. Част от тях са смесени смърчово-елови и буково-смърчово-елови. Най-широко разпространен е смърчът, който образува чисти гори на възраст 110 -120 г. Те са единственото компактно насаждение в Западна Стара планина и  имат важно значение за изучаване на естествените смърчови екосистеми. Широколистни букови гори има само в най-ниските части. Единично се срещат шестил, обикновен явор, трепетлика, планинска елша, планински явор, черен бъз.

Животинският свят в резервата е много разнообразен. От земноводните се срещат дъждовник, гръцка дългокрака жаба; от влечугите - водна змия, усойница, медянка; от бозайниците - лисица, вълк, белка, златка, дива котка, катерица. Регистрирани са 68 вида птици, сред които глуха, черен лешояд, бухал, скален орел, кълвач (черен, голям и малък пъстър), дрозд, ястреб, керкенез, пъдпъдък, чучулига, орехче и много други. "Чупрене" е единственият български резерват, където вълкът е постоянен обитател.

Любопитно: След изчезването на риса в България вълкът има изключителнно значение за жизнеността и нормалното функциониране на природните екосистеми. В много европейски страни той напълно е изчезнал още през миналото столетие, а в други е застрашен от изчезване. Признато е, че в България са едни от най-важните местообитания на вълка в Европа. Присъствието на този хищник в природата е сигурен индикатор за доброто състояние на екосистемите.

Къде: в района на Чипровска планина, Западна Стара планина, България

Кога: целогодишно

Вижте още в "Повече от 100 чудеса на природата в България"

>
21 януари 2013 г.

Тагове

идеи за уикенд

летен туризъм

любопитно

природни забележителности

природни резервати

проломи

скални образувания

Забележителности наоколо

Избрани оферти