Начало / Статии / Статии - България

Осоговска планина

Автор

/

В югозападната част на България, на запад от река Струма, е разположена Осоговско-Беласишката планинска редица, част от Рило-Родопския масив. Съставят я планините Осоговска , Влахина, Малашевска, Огражден и Беласица. По-голямата част от площта им се намира в Република Македония.

        Връх Руен                                                                                                    Снимка: Деян Василев

Осоговска планина заема най-северния край на планинската редица, на границата с Краището. Планината, дълга 65 км и широка до 25-30 км, се оформя от две силно разклонени главни била. По-високо е билото с посока югозапад-североизток. Другото било, по което минава границата между България и Република Македония, се простира от северозапад към югоизток. Там, където почти перпендикулярно се пресичат двете била, се издига най-високият връх на Осогово – Руен.

На територията на България попада по-малка част от планината, която е по-висока на северозапад. Източната й част, между реките Новоселска и Елешница, се оформя от мощния, меридионално разположен, Брезов рид (от село Раково на юг, до село Слокощица на север), който е с ясно изразен асиметричен облик – с къси и стръмни западни склонове към Новоселска река и по-дълги и полегати, силно разчленени склонове към река Елешница. По билото на планината е вододелът между реките Струма и Вардар. Многобройните реки, сред които на българска територия по-големи са Бистрица, Елешница, Новоселска, извират близо до връх Руен, оформят радиална речна мрежа и се вливат в Струма. Речните долини са дълбоко врязани в склоновете и придават особен колорит на планината.

Любопитно: Горското богатство на Осоговска планина се опазва в единствения резерват „Църна река” (1980 г.), разположен е  в горното течение на Църна река – десен приток на река Елешница. Въпреки че 80% от площта му са много стръмни терени, 97% са заети от горски насаждения – все още незасегнати чисти естествени букови гори, с единични екземпляри от други видове (явор, елша, дива слива и др.). Тук се срещат много защитени от закона птици.

Вижте още в "Повече от 100 чудеса на природата в България"

>
09 май 2013 г.

Тагове

върхове

зимен туризъм

идеи за уикенд

летен туризъм

маршрути

планини

трекинг

Забележителности наоколо

Избрани оферти