Начало / Статии / Статии - България

Стобски пирамиди - изключителен геоложки феномен

Автор

/

Източно от село Стоб, в подножието на Царевръшкия дял на Югозападна Рила, се намират прочутите Стобски пирамиди.

        Снимки: Мария Ангелова

Те се извисяват по високия ляв бряг на Рилска река - по склоновете на Кулския рид, разположен между широките суходолия Гръчковец (на север) и Буковец (на юг). Средната им всочина е 6 - 10 м, а някои достигат до 10 - 12 м. Едни са остри като игли, но повечето са пирамидални или конусовидни и завършват с каменна "шапка", която им придава форма на стройни гъби. Основите им са широки и често са слети помежду си. По северния склон на рида пирамидите са добре изразени, но са сравнително малко на брой и са обособени в една група.

Най-многобройни са пирамидите по южния склон. Те са огромни. величествени, с неподражаеми багри от светложълто до тънокафяво и червено. Скалните композиции носят различни имена - Самодивските комини, Кулите, Чуките, Братята, Зъберите. За най-известната от групите - Сватовете, легендата разказва, че някога сватове от планинското село Колибите взели за мома от село Стоб. Невястата била забулвана според обичая. Младите хора се женели, без да се познават. Едва след венчавката младоженецът отбулвал булката.

Вървели сватовете по пътя към Колибите, пеели сватбарски песни и се чудели каква ли невеста водят със себе си. Когато минавали по южния склон на Кулския рид, духнал планинският вятър ладовник, повдигнал тежкото червено було на невестата и открил лицетой. Ахнали сватовете пред невижданата хубост, а кумът от умиление понечил да я целуне. Ужасени, какъв срам щял да стори кумът, всички се вкаменили и до днес стоят така. Със своята красова и величие Стобски пирамиди съперничат на Тиролските земни пирамиди в Алпите.

Любопитно: Скални пирамиди се образуват по стръмни склонове от лесно рушащи се скали (пясъчници, вулкански туфи и др.) При поройни дъждове или бързо топящи се снегове по склоновете потичат водни струйки , които отнасят почвени и скални частици и създават мрежа от малки, почти успоредни помежду си улеи (ерозионни бразди). Надолу по склона водните струйки се сливат в потоци, те се врязват по-дълбоко в скалите и образуват ровини. След всеки валеж ровините увеличават размерите си и постепенно се превръщат в огромни дълбоки долове. Сред гъстата мрежа от ровини и долове се открояват оцелели от водната стихия причудливи скални образувания, най-често са с форма на конуси, игли или пирамиди. По-устойчиви скални блокове често се запазват по върховете имкато шапки и ги предпазват от бързо разрушаване.

Къде: край село Стоб, община Кочериново, България

Кога: целогодишно

Вижте още в "Повече от 100 чудеса на природата в България"
 

>
12 февруари 2013 г.

Тагове

идеи за уикенд

летен туризъм

пирамиди

природни забележителности

скални образувания

феномени

Забележителности наоколо

Избрани оферти