природни резервати

Природен парк "Златни пясъци" обхваща части от източните склонове на Франгенското пато. Представлява невероятно съчетание на море, зеленина и живописен бряг. Релефът е хълмист с ...
От Симитлийската котловина до малкото Кресненско поле, река Струма трудно се проправя път между кристалните шисти и гранити на Пирин, Влахина и Малешевска планина. По протежение на 25 км тя се вряз...
  Природен парк "Русенски Лом" обхваща долините на реките Бели и Черни Лом около местността Смесите, където двете реки се сливат и дават началото на обща река - Русенски Лом. Пар...
По централното било и североизточните склонове на Чипровска планина (Западна Стара планина) се намира биосферния резерват "Чупрене". Простира се в землището на село Чупрене, разп...
Биосферният резерват "Узунбоджак" ("Лопушна") е най-големият странджански резерват, обявен през 1956 г. Разположен е на юг от село Кости, в долината на река Резовска, на 18 км з...
  Пирин е втората по височина планина в България и трета на Балканския полостров. Пирин е типичен хорст, част от стария Рило-Родопски масив, който се простира между дълбоките грабенови дол...
Река Арда извира от карстовия извор Ардабаши, в северното подножие на граничния Арин връх. Тече на изток, през Родопите минава през Гърция и Турция и се влива в Марица, на около 6 км западно от Одр...
Биосферният резерват "Царичина" се намира в красивата Тетевенска планина, в землището на село Рибарица. Разположен е по северните склонове на връх Вежен и в поречието на река Бели Вит. те...
В Троянска планина, в горното течение на река Черни Осъм, се намира биосферният резерват "Стенето" (1962 г.) - диво, закътано място в дебрите на Балкана, известно на малцина, но изумителн...
Краището е малка област на територията на България, Сърбия и Косово, която представлява сложна мозайка от многобройни средновисоки планини и малки котловини. Сред тях, скътана между плътен венец от...