Начало / Статии / Статии - България

Резерват Бистришко бранище във Витоша

Автор

/

"Бистришко бранище" е един от най-старите български резервати (1934 г.). Обхваща територии от водосборите на реките Бистрица и Янчевска, между 1430-2282 м.н.в., под върховете Скопарник и  Резньовете на планината Витоша.

Създаден е с цел да се запази първичното естествено състояние на обширните високопланински смърчови гори заедно с храстовия и тревния подлес, субалпийските храстови формации от сибирска хвойна, зелена елша, туфи, клек, както и тревни съобщества, скални образувания, каменни реки.

Резерватът се отличава с голямото си растително разнообразие - установени са 453 вида висши растения, от които 34 вида ендемити (31-балкански и 3 - български). Най-богата на растителни видове е субалпийската зона. Тя едно от последните местообитания за много редки и застрашени от изчезване видове не само в България, а и в Европа. Сред защитените от закона растения са планински божур (витошко лале), златиста кандилка, нарцисовидна съсънка, петниста и жълта тинтява, жълт планински крем (самодивско лале), червено омайниче, кръглолистна мурава (у нас се среща само на Витоша), планински минзухар, около 20 вида от семейството на орхидеите.

Най-голямото богатство на резервата са девствените гори (повече от половината му територия) - останки от древната гъста и непроходима "Магна силва булгарика" (Великата гора на българите), която преди няколко века покривала цялата планина.
Най-широко разпространение в резервата има смърчът, с голямо разнообразие от подвидове. Във високопланинската зона той образува чисти насаждения, а в ниските части е смесен, най-често с бук. Над и около горската граница обширни площи заемат планинската хвойна и черната боровинка.

Любопитно: Смърчовите гори в България са предимно по северните склонове на планините във височинния пояс от 1400 до 2000 м. В сравнение с белия бор те имат по-ограничено разпространение. Смърчовитте гори най-добре са представени във Витоша, особено в биосферния резерват "Бистришко бранище". Тук средната възраст на дърветата е 80-100 години. Най-старите дървета (на 140-150 години) са високи до 30 м., а дебелината им е от 0,6 до 1,3 м. Смърчът лесно може да се разпознае сред другите иглолистни дървета по дебелите клони, от които като гирлянди висят надолу тънки клонки. Той има най-ценната дъвесина, от която се произвеждат мебели, музикални инструменти и висококачествена хартия.

Къде: планина Витоша, България

Кога: целогодишно

Вижте още в "Повече от 100 чудеса на природата в България"

>
02 януари 2013 г.

Тагове

идеи за уикенд

летен туризъм

природни резервати

трекинг

Забележителности наоколо

Избрани оферти