Начало / Статии / Статии - България

Биосферен резерват Боатин в Централна Стара планина

Автор

/

В най-западната част в Национален парк "Централен Балкан", северно от връх Тетевенска Баба (2071 м), се намира биосферния резерват "Боатин" (1948 г).

Разположен е в долината на река Боатиница, която извира от връх Баба, дълбоко прорязва северния склон на Златишко-Тетевенска планина и дава началото на река Черни Вит. Резерватът обхваща силно разчленените, стръмни и труднодостъпни сконове на долината на височина от 800 до 1950 м. Почти цялата му площ е заета от гори. Тук се съхранява една от най-хубавите чисти букови гори не само в България, а и на Балканския полуостров. Те заемат долната, най-ниска част на резервата. Средната им възраст е около 130 години, но на места гората е на възраст 200 години, като отделни дървета се извисяват на 40-50 м височина.

Тук-там сред буковите гори се срещат (единично или на малки групи) обикновен габър, шестил, явор, брекиня, трепетлика. Иглослистният пояс е представен от чисти смърчови гори на възраст между 80 и 100 години и отделни дървета, обикновена ела. Поясът завършва с единственото останало по-компактно находище на клек в Стара планина. По най-високите места в резервата се зеленеят тучни пасища. В резервата "Боатин" се намират най-високите букови дървета в България, известни като боатински бук.

Любопитно: Животописните скали сред смърчовите гори в "Боатин" се обитават от най-едрия хищник в България - кафявата мечка, застрашен вид в Европа. В горите бродят сърни, елени, диви свине, диви котки, лисици, златки. Тук са установени 64 вида птици, сред които няколко вида соколи и почти всички видове български кълвачи - пъстър (голям, среден и малък), черен-въгленар - всички са включени в Червената книга на България.

Къде: в западната част на Национален парк "Централен Балкан", България

Кога: целогодишно

Вижте още в "Повече от 100 чудеса на природата в България"

>
14 декември 2012 г.

Тагове

идеи за уикенд

летен туризъм

природни резервати

трекинг

Забележителности наоколо

Избрани оферти