Начало / Статии / Статии - България

Биосферен резерват "Дупката" в Западни Родопи

Автор

/

В южния край на Баташката планина, Западни Родопи, се намира биосферният резерват "Дупката" (1956 г.). Разположен е по поречието на Девинска река. Обхваща територия с надморска височина от 600 до 1300 м.


Релефът е силно разчленен, на места много стръмен. Девинска река живописно се извива и пресича резервата по цялата му дължина. "Дупката" е типичен горски резерват - 83 % от площта му е зата от вековни иглолистни гори. По-голяма част от тях са 200-годишни чисти гори от бял бор, в които се разнася дъх на смола, а през рехавите, разположени високо по стройните стволове клони, прониква ведрина и светлина.

Отделни дървета достигат до 41 м височина и диаметър на ствола до 1 м.  Много добре са запазени и смесените гори от бял бор и смърч. В по-ниските части на резервата преобладават широколистните гори от бук, клен, дъб, елша, офика, върба. Храстовата и тревната растителност е представена главно от дрян,. къпина, малина, червена и черна боровинка, родопски силиврякй, горски здравец, жълта иглика, заешки киселец.

В резерват "Дупката" се намира Кемеровият (Римски) мост, подобен по градеж на Дяволския мост на река Арда в Източните Родопи. В горите на  защитената местност намират сигурна закрила много горски обитатели - благороден елен, сърна, кафява мечка, дива котка, лисица, златка, белка, язовец, глухар, сокол, ястреб, лещарка. Благородният елен е най-величественият горски  обитател по нашите земи. Според древногръцкия историк Ксенофонт (5-6 в.пр.Хр.) из Родопите и Пирин бродели огромни стада от благородни елени, с които се изхранвало местното население. Днес техният брой драстично е намалял и те се нуждаят от закрила.

Недалеч от резервата с Фотинските водопади. Те са изключително живописни през всички сезони, но през есента красотата им е наистина поразителна. Язовир "Въча" е разположен североизточно от резервата "Дупката".

Любопитно: Три от родопските биосферни резервати се намират в Баташка планина. Всеки кът из нейните дебрипленява с карасотата си. От върховете й, извисяващи се над обширните билни заравнености на височина 1500-1800 м, се разкриват пейзажи, които завладяват душата с простора си. Голямото водно богатство й придава изключителна живописност. По склоновете й се спискат многобройни реки и потоци, прорязват недрата й и образуват красиви проломии долинни разширения. Сред зелените гористи слконове и обширни тучни ливади се синея езерата на 5 язовира  ("Голям Беклик", "Беглика", "Тошков чарк", "Батак", "Въча").

Къде: в землището на село Фотиново и гр.Батак, Баташка планина, Западни Родопи

Кога: целогодишно

Други резервати в Родопите: "Мантарица", "Купена", "Червената стена"

Вижте още в "Повече от 100 чудеса на природата в България"

>
10 декември 2012 г.

Тагове

идеи за уикенд

летен туризъм

природни резервати

трекинг

Забележителности наоколо

Избрани оферти