Начало / Статии / Статии - България

Биосферен резерват "Мантарица" в Западни Родопи

Автор

/

В Западните Родопи, между град Ракитово и връх Голяма Сюткя се намира биосферният резерват "Мантарица" (1968 г.). Той обхваща живописните местности Мантарица, Петлите, Кайнаците и др., между планинските била Седлото, Горните хармани и Знака.

Надморската височина на резерватната територия е между 1200 -1900 м. Релефът е разчленен, с характерните за родопския пейзаж заравнености, покрити със сочни пасища и горски поляни. Стръмните склонове са обрасли с вековни широколиснтни, смесени и иглолистни гори. В резервата се опазват девствени смесени гори от смърч, ела и бук заедно с богатата им фауна.

Под специални грижи е смърчовата 140-годишна гора, разположена по билото на Петлите, в североизточната част на защитената територия. Тя е постоянно местообитание на глухаря - застрашен от изчезване вид не само у нас, но и в Европа. Първоначално резерватът "Мантарица" бил обявен  за опазване именно на глухаря и имал площ само 300 ха, а впоследствие е разширен на 1069,2 ха. Освен глухари тук се срещат соколи, ястреби, кълвачи, скални орли, различни видове пойни птици - сойки, свраки, чинки. Резерватът се отличава с особено голямо разнообразие от бозайници - сърни, благородни елени, кафяви мечки, вълци, лисици, златки, зайци, катерици, диви свине, диви котки.

Любопитно: На югозапад, близо до биосферен резерват "Мантарица", между 1500 и 2000 м.н.в., е резератът "Беглика", в който се охраняват вековни смърчови гори и множество ендемитни и реликтни растения. В близките му околности е единственото на Балканския полуостров находие на храстовиден очиболец и единственотто за България находище на централно алпийско клинавче. В Баташката планина, близо до град Кричим, се намира резерватът "Изгорялото гщне" ("Хвойната"), в който се опазва единственото находище на дървовидна хвойна в Родопите.

Къде: 8 км южно от град Ракитово, Западни Родопи, България

Кога: целогодишно

Други резервати в Родопите: "Червената стена", "Купена", "Дупката"

Вижте още в "Повече от 100 чудеса на природата в България"

 

>
06 декември 2012 г.

Тагове

зимен туризъм

летен туризъм

планини

природни паркове

природни резервати

трекинг

Забележителности наоколо

Избрани оферти