Начало / Статии / Статии - България

Национален парк Централен Балкан

Автор

/

Национален парк "Централен Балкан" е една от най-големмите защитени природни територии в нашата страна (на трето място след Природен парк "Странджа" и Национален парк "Рила").

Той включва почти изцяло Златишко-Тетевенския и Троянско-Калоферския дял на Средна Стара Планина. Създаден е през 1991г. с цел да се запази невероятната природа на Средния Балкан - множество екосистеми с голямо видово разнообразие, местообитания на редица редки и защитени видове, забележителни пейзажи и релефни форми - скални феномени, пропасти, пещери, каньони, водопади (пръскала).

Паркът е с най-богатата флора сред българските защитени територии. В границите му са описани 1850 вида висши растения, от тях 112 са записани в Червената книга на България, 20 са български ендемити, от които 11 локални (старопланинска иглика и еделвайс, янкиев крем, великденче и др.). Това е защитената територия с най-голям масив от вековни естествени гори от европейски бук. На някои места възрастта на гората е 250 години.

Паркът е забележителен също с вековните белмурови гори в Златишко-Тетевенския и със смърчовете и боровите гори в Троянско-Калоферския дял. Паркът включва множество природни забележителности и 9 резервата, 4 от тях биосферни - "Боатин", "Царичина", "Стенето" и "Джендема". Паркът е едно от най-важните местообитания в Европа на дива коза, мечка, вълк, златка, белогръб кълвач, скален орел и др.

Любопитно: Резерватът "Соколна" е разположен в планинския масив Триглав (Калоферска планина), НП "Централен Балкан". Тук се наблюдава изобилие от карстови релефни форми, сред които и дълбоко всечената в окарстените варовици долина на река Соколна. Резерватът е обитаван от 40 вида птици. Някога по тези места се срещал белоглавият сокол, който дал името на реката, и на природния резерват. В НП"Централен Балкан", между горното течение на река Росица и билото на връх Росоватец, се намира резерватът "Пеещи скали". Над вековната букова гора се извисяват Пеещите скали, наречени така заради многозвучното свистене, което се носи от тях при силен вятър. То се дължи на песъчливо-глинестия състав на скалите.

Къде: Централна Стара планина

Кога: целогодишно

>
01 юни 2012 г.

Тагове

национални паркове

природни паркове

природни резервати

Забележителности наоколо

Избрани оферти