Начало / Статии / Статии - България

Биосферен резерват "Царичина" в Централна Стара планина

Автор

/

Биосферният резерват "Царичина" се намира в красивата Тетевенска планина, в землището на село Рибарица. Разположен е по северните склонове на връх Вежен и в поречието на река Бели Вит. територията му е силно разчленена и труднопроходима.

По-голямата й част е покрита с гори, като най-голямо разпространението на бука - от 900 до 1700-1800 м.н.в. По-високата част от горския пояс е заета от смърчови гори и от единственото естествено находище (300 ха) на бяла мура в Стара планина. В "Царичина" се срещат повече от 600 вида растения, 23 от тях са вписани в Червената книга на България като застрашени от изчезване (нарцисовидна съсънка, петниста тинтява, кернерова метличина, балкански див копър). Изключително богатство преставляват множеството ендемити - балкански (бяла мура, планнски явор, панчичевска пищялка, балкански оклоп) и български (рилско подрумче, разперена светлика, старопланинска теменуга).

Не отстъпва по разнообразие и животинският свят - срещат се повече от 30 вида бозайници, около 80 вида гнездещи птици, 15 вида земноводни, влечуги и риби. В района на резервата е единствената популация на лещарката, оцеляла в Стара планина. Истинският господар на "Царичина" е кафявата мечка. Постоянни обитатели са сърни, елени, диви котки, лисици, златки, белки, невестулки, видри, но рисът и дивата коза отдавна са изчезнали. По високите поляни царствено се откроява със своята хубост огненочервеното омайниче (балкански енбдемит) - "царичина", както го нарича местното население. Оттук идва името на планинския рид и на резервата.

Любопитно: Бялата мура (петолистният бор) е иглолистно дърво от семейство Борови - терциерен реликт и балкански ендемит. Расте във високопланския пояс между 1200-2200 м.н.в., върху кафяви и тъмноцветни почви над гранитни скали. На височина достига до 40 м. Има здрава, твърда, смолиста дървесина, която се използва в строителството, в мебелната промишленост и за добив на терпентин и колофон. В България бялата мура е най-широко разпространена в Рила и Пирин, а по-малко в Западните Родопи, Витоша и Славянка. Първичното находище на бяла мура в "Царичина" маркира най-североизточната точка, до която достига този ценен дървесен вид.

Къде: в землището на село Рибарица,  12 км западно от Тетевен, 138 км североизточно от София, България

Кога: целогодишно

Вижте още в "Повече от 100 чудеса на природата в България"

>
31 януари 2013 г.

Тагове

водопади

идеи за уикенд

летен туризъм

национален парк Централен Балкан

природни резервати

трекинг

Забележителности наоколо

Избрани оферти