Начало / Статии / Статии - България

Пирин и неговите бистри езера

Автор

/

Езера - Пирин

Влахинските езера

Влахините или Влахинските езера са 5 езера, които се намират в долината на река Гредаро, близо да връх Вихрен. Най – високото от тях се намира на около 2300м надморска височина. Общата площ на езерата е 85 декара. Езерата са се сгушили между върховете наоколо, и са рядко посещавани, тъй като се намират встрани от трасетата за преходи. Голямото Влахинско езеро е най – голямото от петте, и заема по- голямата част от общата им площ.

Превалски езера

Превалските езера са разположени в долината на река Демяница. Те са общо четири на брой, като площта им е около 33 декара. Едно от езерата се откроява като заема по – голямата част от площта им. То е второто по височина и заема площ от над 21 декара.  Може лесно да ги намерите, тъй като се намират по туристическата пътека между хижите „Демяница“ и „Беговица“.

Попови езера

Поповите езера са доста голяма езерна група, която включва няколко подгрупи езера – Поповото езеро, Рибни попови, Банските, Самодивските и Полежанските езера.  Тези езера са разположени между върховете Кралев двор, Дженгал, Сиврия и Полежан. Поповото езеро е най – голямото и дълбокото както от всички Попови езера, така и в самата планина. Средната им надморска височина варира около 2200м надморска височина. Рибните езера са общо шест на брой, и са разположени в горната част на река Ретиже. Полежанските езера са две на брой, и се намират в близост до връх Полежан. Банските езера са  две и се намират в близост до връх Дженгал. Самодивските езера са три на брой и се смятат за най – красивите езера в Пирин. Близо до тях минава туристическата пътека за хижа Безбог.

Гергийски езера

Гергийските езера са разположени в Гергийския циркус и са общо пет на брой. От връх Гергийски се разкрива невероятна гледка към езерата. Три от тях са сравнително големи, а останалите две са значително по – малки. Най – високо се намира първото от езерата – на 2392м надморска височина.

Бъндеришки езера

Бъндеришките езера са една значителна група в Пирин. Общият им брой е 16, но само няколко от тях са получили име. Те са Окото (намира най – ниско от всички езера и е разположено е над хижа „Вихрен“), Жабешкото езеро (разположено на височина от около 2320 м надморска височина, и е най – високото от Бъндеришките езера), Горното Бъндеришко езеро (намира се в близост до връх Бъндеришки чукар),  Долното Бъндеришко езеро (морската му височина е 2190 м като то е най – голямото в долината) и последното е Муратовото езеро (разположено е под Муратов връх, а надморската му височина е 2230 м).

Кременски езера

Кременските езера са група от общо 5 езера, като две от тях са по – големи, другите три са малки. Разположени са в Кременския циркус. Общата площ, на която се разполагат е 196 декара. Двете по – големи езера са Горното (намира се на 2352 м надморска височина, а дълбочината му е 13,6 м) и Долното (разположено е на 2304 м надморска височина, а дълбочината му е 27 м) Кременско езеро. Тези езера са известни сред туристите, поради лесния достъп до тях.

Валявишки езера

Общият брой на Валявишките езера е дванадесет. По – голямата част от тях са малки. Разположени са във Валявишкия циркус. Средната надморска височина на езерата е около 2390 м. Най – обширното от тях е Голямото Валявишко езеро, което се простора на площ от 85 декара и е разположено на височина от 2379 м надморска височина. Тези езера дават началото на Валявишката река, която е приток на р.Демяница. Интересното на тези езера е, че бреговете им са стръмни и скалисти.

Малокаменишките езера

Малокаменишките езера са общо около 20, но тъй като по – голямата част от тях са малки и пресъхват през лятото. Реално само осем от тях са непресъхващи. Името на тези езера идва от връх Малка Каменица, който се намира в близост до езерата. Те са познати и още като Белеметските езера – Белемето е циркуса, в който се намират. По – големи от Малокаменишките езера са Тевното (разположено е на 2512 м надморска височина, и заема площ от 60 декара) и Триъгълното езеро (намира се на 2453 м надморска височина, и се простира на площ от 7 декара).

Чаирски езера

Чаирските езера се намират в циркуса Чаир, откъдето идва и името им. Намират са средно надморско равнище на около 2330 м. Наброяват девет и са изключително живописни. Площта, която заемат е около 92 декара. В езерата ще видите и пъстърви, които живеят там. Може да се намерят лесно, тъй като са разположени на туристическата пътека за хижа Яне Сандански.

Виж тук актуални оферти за Банско!

08 декември 2009 г.

Тагове

езера

Забележителности наоколо

Избрани оферти