Начало / Статии / Статии - България

Пирин и неговите бистри езера

Автор

/

Езера - Пирин

Влахинските езера

Влахините или Влахинските езера са 5 езера, които се намират в долината на река Гредаро, близо да връх Вихрен. Най – високото от тях се намира на около 2300м надморска височина. Общата площ на езерата е 85 декара. Езерата са се сгушили между върховете наоколо, и са рядко посещавани, тъй като се намират встрани от трасетата за преходи. Голямото Влахинско езеро е най – голямото от петте, и заема по- голямата част от общата им площ.

Превалски езера

Превалските езера са разположени в долината на река Демяница. Те са общо четири на брой, като площта им е около 33 декара. Едно от езерата се откроява като заема по – голямата част от площта им. То е второто по височина и заема площ от над 21 декара.  Може лесно да ги намерите, тъй като се намират по туристическата пътека между хижите „Демяница“ и „Беговица“.

Попови езера

Поповите езера са доста голяма езерна група, която включва няколко подгрупи езера – Поповото езеро, Рибни попови, Банските, Самодивските и Полежанските езера.  Тези езера са разположени между върховете Кралев двор, Дженгал, Сиврия и Полежан. Поповото езеро е най – голямото и дълбокото както от всички Попови езера, така и в самата планина. Средната им надморска височина варира около 2200м надморска височина. Рибните езера са общо шест на брой, и са разположени в горната част на река Ретиже. Полежанските езера са две на брой, и се намират в близост до връх Полежан. Банските езера са  две и се намират в близост до връх Дженгал. Самодивските езера са три на брой и се смятат за най – красивите езера в Пирин. Близо до тях минава туристическата пътека за хижа Безбог.

Гергийски езера

Гергийските езера са разположени в Гергийския циркус и са общо пет на брой. От връх Гергийски се разкрива невероятна гледка към езерата. Три от тях са сравнително големи, а останалите две са значително по – малки. Най – високо се намира първото от езерата – на 2392м надморска височина.

Бъндеришки езера

Бъндеришките езера са една значителна група в Пирин. Общият им брой е 16, но само няколко от тях са получили име. Те са Окото (намира най – ниско от всички езера и е разположено е над хижа „Вихрен“), Жабешкото езеро (разположено на височина от около 2320 м надморска височина, и е най – високото от Бъндеришките езера), Горното Бъндеришко езеро (намира се в близост до връх Бъндеришки чукар),  Долното Бъндеришко езеро (морската му височина е 2190 м като то е най – голямото в долината) и последното е Муратовото езеро (разположено е под Муратов връх, а надморската му височина е 2230 м).

Кременски езера

Кременските езера са група от общо 5 езера, като две от тях са по – големи, другите три са малки. Разположени са в Кременския циркус. Общата площ, на която се разполагат е 196 декара. Двете по – големи езера са Горното (намира се на 2352 м надморска височина, а дълбочината му е 13,6 м) и Долното (разположено е на 2304 м надморска височина, а дълбочината му е 27 м) Кременско езеро. Тези езера са известни сред туристите, поради лесния достъп до тях.

Валявишки езера

Общият брой на Валявишките езера е дванадесет. По – голямата част от тях са малки. Разположени са във Валявишкия циркус. Средната надморска височина на езерата е около 2390 м. Най – обширното от тях е Голямото Валявишко езеро, което се простора на площ от 85 декара и е разположено на височина от 2379 м надморска височина. Тези езера дават началото на Валявишката река, която е приток на р.Демяница. Интересното на тези езера е, че бреговете им са стръмни и скалисти.

Малокаменишките езера

Малокаменишките езера са общо около 20, но тъй като по – голямата част от тях са малки и пресъхват през лятото. Реално само осем от тях са непресъхващи. Името на тези езера идва от връх Малка Каменица, който се намира в близост до езерата. Те са познати и още като Белеметските езера – Белемето е циркуса, в който се намират. По – големи от Малокаменишките езера са Тевното (разположено е на 2512 м надморска височина, и заема площ от 60 декара) и Триъгълното езеро (намира се на 2453 м надморска височина, и се простира на площ от 7 декара).

Чаирски езера

Чаирските езера се намират в циркуса Чаир, откъдето идва и името им. Намират са средно надморско равнище на около 2330 м. Наброяват девет и са изключително живописни. Площта, която заемат е около 92 декара. В езерата ще видите и пъстърви, които живеят там. Може да се намерят лесно, тъй като са разположени на туристическата пътека за хижа Яне Сандански.

Виж тук актуални оферти за Банско!

>
08 декември 2009 г.

Тагове

езера

Забележителности наоколо

Избрани оферти