Начало / Статии / Статии - България

Национален парк Пирин

Автор

/

Заради уникалната си природа Национален парк "Пирин" през 1983 г. (заедно с биосферния резерват "Сребърна") е обявен от ЮНЕСКО за част от Световното културно и природно наследство.

Паркът обхваща почти целия Северен Пирин, където попадат красивите водосборни басейни на реките Бъндерица и Демяница. Представлява неповторимо съчетание на богат растителен свят и животински свят и разнообразен алпийски и крастов релеф - величествени пирамидални върхове (карлинги) и зъбери, дълбоки циркуси с кристални езера, живописни трогови долини с моренни валове и бистри пенливи реки, многобройни пропасти и пещери.

На територията на парка се намират всички пирински езера (около 160). Най-високо разположено е Горното Полежанско (2710 м - само с 1 м по-високо от Леденото езеро в Рила). Най-ниско е Сухото езеро (1963 м) от групата на Брезнишките езера. Особено красиви са Бъндеришките, Превалските, Валявишките, Василашките, Поповите езерни групи.

В парка има над 2000 висши растения, от които 113 са редки  и застрашени видове. Установени са  114 ендемита - 60 български и 54 балкански. Голямото богатство на парка са естествените вековни гори от реликтните бяла и черна мура. Горският пояс завършва с непристъпни клекови формации. Над тях се простират обширни алпийски поляни и стърчат остри зъбери. Паркът има международно значение като местообитание за мечки, вълци и диви кози.

Любопитно: В Национален парк "Пирин" се намират биосферният резерват "Баюви дупки-Джинджирица" и резерватът "Юлен", разположен на изток от долината на река Демяница. Високата му алпийска част е с многобройни циркуси и езера, а в по-ниските си части има вековни гори. На територията на парка има три водопада (Бъндеришки, Демянишки и Юленски)., две пещери, карстовият извор Кьошката, както и вековни дървета са обявени  за природни забележителности.

Вижте още в "Повече от 100 чудеса на природата в България"
 

>
26 февруари 2013 г.

Тагове

зимен туризъм

летен туризъм

планини

природни паркове

природни резервати

семеен туризъм

трекинг

Забележителности наоколо

Избрани оферти