Начало / Статии / Статии - България

Природен резерват Острица - приказно красиви планински цветя

Автор

/

Природният резерват "Острица" е една от най-старите защитени природни територии в нашата страна. Разположен е по  склоновете на връх Острица, в западната част на планината Голо бърдо.

Върхът представлява скална твърдица, изградена изцяло от варовици, която се издига малко над заравненото планинско било. Южните му склонове са голи и каменисти, но останалите са обрасли с треви и редки храсти. Северното подножие на върха е покрито с нискостеблени гори от различни видове дъб, обикновен и келяв габър, обикновен явор, леска и др. Голо бърдо е планина в югоизточния край на Верило-Руйската планинска редица. Издига се между Пернишката и Радомирската котловина, малък рид я свързва с Верила, а долината на Струма и язовир "Студена" я отделят от Витоша.

ПР "Острица" е типичен ботанически резерват - уникален с голямото си изобилие на извънредно редки за флората на България растителни видове. Тук на сравнително малка площ са установени над 300 висши растения, от които само 40 са дървета и храсти. Останалите са треви - точно те са най-голямото богатство на резервата, който е истински оазис на редки тревни видове от Европа, Азия и Африка.

В парка се среащат много български ендемити - урумово лале, урумов лопен, хибридно плюскавиче, българско карамфилче. Сред балканските ендемити особено ценни са райхенбаховата перуника, главестата жълтуга, дланолистен ветрогон, скалният равнец. Характерни за резервата са "варовиковите" видове (растения, които се развиват най-добре върху варовити почви) - див зюмбюл, пролетен горицвет, точково гологлавче, омразниче, обикновен люляк и др. Фауната в "Острица" също се отличава с редки и ценни за науката видове - степни гущери, карпатски скорпиони, пеперуди, диви пчели, мравки.

Любопитно: Голо бърдо е малка неразчленена, продълговата планина със стръмни склонове и широко плоско било. Изградена е от дълбоко окарстени варовици, пясъчници и конгломерати. Най-висок връх е Ветрушка (1158 м). В тази обикновена на вид планина през 1936 г. видните български ботаници академик Николай Стоянов и д-р Борис Ахтаров открили "ботаническото Елдорадо" на България, Специфична особеност, породена от климатичните условия, е периодът на цъфтеж, който продължава 10-11 месеца - от края на зимата до късна есен.

Къде: по склоновете на връх Острица в планината Голо бърдо, между градовете Перник и Радомир

Кога: целогодишно

Вижте още в "Повече от 100 чудеса на природата в България"

>
14 ноември 2012 г.

Тагове

летен туризъм

планини

природни паркове

природни резервати

трекинг

Забележителности наоколо

Избрани оферти