Начало / Статии / Статии - България

Река Искър - най-дългата изцяло българска река

Автор

/

Искър е най-дългата река (368 км), която тече изцяло на българска територия. Тя е единственият рилски приток на Дунав. В древността я наричали с имената Оскиос и Ескус.

Река Искър извира от алпийския пояс на Рила под връх Дамга и обединява три начални притока - Черни, Леви и Бели Искър (Искровете, както ги наричат местните хора). През късия Дервишки пролом река Искър напуска Рила и навлиза в просторната Самоковска котловина - най-високо разположената котловина в България (950 м.н.в.). Тук приема два големи притока - рилската река Самоковска Бистрица и витошката река Палакария. Значително уголемен, Искър проломява дълбока долина между Плана планина и Ихтиманска Средна гора. В най-тясната долина на реката е изграден най-големият български язовир - "Искър".

С навлизането на реката в Софийско поле започва средното й течение. Тук Искър развива гъста речна мрежа от средногорски и старопланински притоци, тече бавно и спокойно, но само докато стигне тясната прегръдка на Искърски пролом - най-величествената и живописна част от течението на Искър. Тук реката става бърза и пенлива, образува множество всечени меандри и бързеи. Многобройни буйни потоци и реки страховито се спускат от високите й проломни склонове, като оформят живописни водни каскади.

В района на Предбалкана Искър приема най-големия си приток - река Малки Искър и преминава през обширния и изключително богат на карстови форми Карлуковски карстов район. От село Чомаковци започва долното течение на Искър - през Дунавската равнина. Тук реката спокойно лъкатуши и образува типична асиметрична долина. Източните й стръмни склонове са набраздени от къси суходолия и ровини, а западните са ниски, полегати и просторни. При село Байкал Искър се влива в река Дунав, която отнася водите й в Черно море.

Любопитно: Искърският пролом е уникален естествен геоложки музей. Дълбокият напречен разрез през снагата на Стара планина ясно разкрива профила на геоложкия й строеж. Виждат се двете много добре очертани силно наклонени на север антиклинали на Главната Старопланинска верига и добре изразените нормални, паралелно редуващи се гънки на Предбалкана, които постепенно затихват към Дунавската равнина. Според геолозите река Искър е по-стара от Стара планина и Предбалкана. След тяхното образуване реката започнала да се врязва в бавно издигащата се планинска преграда и за милиони години издълбала най-внушителния български пролом.


Вижте още в "Повече от 100 чудеса на природата в България"

>
19 февруари 2013 г.

Тагове

летен туризъм

природни забележителности

реки

Забележителности наоколо

Избрани оферти