Начало / Статии / Статии - България

Темната дупка - най-дългата старопланинска пещера

Автор

/

Темната дупка е най-дългата старопланинска пещера (5300 м). Отворът й зее отдалеч върху отвесните Лакатнишки скали - 27 м над река Искър.


Пещерата се състои от две силно разклонени основни галерии, съединени помежду си. Цялата пещерна система е разположена на няколко етажа. В сложния лабиринт има многобройни успоредни сухи и водни галерии, зали, площадки, тесни тунели и проходи, пропасти, кладенци, еворзионни котли, синтрови прегради, разноцветни (червеникави и кафяви) пещерни образувания, водопади, сифони и др.

В пещерата има множество езера, много от които са дълбоки до 3 м. Най-дълбоко е езерото Пепи - 12 м. При Жековото езеро се появява подземната река, която тече по най-долния пещерен етаж и извира в карстовия извор Житолюб. При поройни дъждове през пукнатините и понорите в пещерата нахлуват мътни потоци и я превръщат в арена на истински водни стихии.

Подземната река яростно бучи и страшен тътен оглася цялата околност. Водата запълва етажите, достига до входа на пещерата, излива се навън и стремглаво се спуска към река Искър, като образува живописна водна каскада.
Темната дупка се отличава с много богата пещерна фауна. Тук се срещат почти 20 % от всички установени в България троглобионти.

Любопитно: България, наред с другите балкански държави, е с най-богата пещерна фауна на света. В българските пещери са установени около 700 вида безгръбначни и над 20 вида гръбначни животни. Троглобионтите са дребни организми, изцяло приспособени към пещерните условия - вечен мрак, ниски температури, голяма относителна влажност. От установените 121 вида троглобионти 95 вида са български ендемити. Троглофилите предпочитат да живеят в пещерите и са добре приспособени за живот в тях, например прилепите. От 37 европейски видове прилепи в България се срещат 32 вида. Всички те са защитени от Закона за защита на природата.

Къде: на 16 км от гр.Своге

Най-добро време: април - октомври

Вижте още в "Повече от 100 чудеса на природата в България"

>
05 юли 2012 г.

Тагове

пещери

природни забележителности

скални образувания

Забележителности наоколо

Избрани оферти