трекинг

  "Бистришко бранище" е един от най-старите български резервати (1934 г.). Обхваща територии от водосборите на реките Бистрица и Янчевска, между 1430-2282 м.н.в., под върховете С...
  "Врачански Балкан" е вторият по големина природен парк в България. Обхваща Врачанска планина с Лакатнишките скали и Ритлите. Обявен е през 1989 г., за да се запази живописният ...
Биосферен резерват "Парангалица", перлата на Рила планина, е резерват от 1933 г. Името му има гръцки произход и означава забранено, запазено място. Намира се в южната част на Национален п...
Природен парк "Златни пясъци" обхваща части от източните склонове на Франгенското пато. Представлява невероятно съчетание на море, зеленина и живописен бряг. Релефът е хълмист с ...
  Природен парк "Русенски Лом" обхваща долините на реките Бели и Черни Лом около местността Смесите, където двете реки се сливат и дават началото на обща река - Русенски Лом. Пар...
Биосферният резерват "Узунбоджак" ("Лопушна") е най-големият странджански резерват, обявен през 1956 г. Разположен е на юг от село Кости, в долината на река Резовска, на 18 км з...
  Пирин е втората по височина планина в България и трета на Балканския полостров. Пирин е типичен хорст, част от стария Рило-Родопски масив, който се простира между дълбоките грабенови дол...
Биосферният резерват "Царичина" се намира в красивата Тетевенска планина, в землището на село Рибарица. Разположен е по северните склонове на връх Вежен и в поречието на река Бели Вит. те...
В Троянска планина, в горното течение на река Черни Осъм, се намира биосферният резерват "Стенето" (1962 г.) - диво, закътано място в дебрите на Балкана, известно на малцина, но изумителн...
  На живописния ляв бряг на река Черни Лом, близо до село Пепелина, се намира втората по дължина (13 438 м) пещера в България - Орлова чука. Тя представлява сложен лабиринт от пре...