Начало / Статии / Статии - България

Биосферен резерват "Стенето" в Средна Стара планина

Автор

/

В Троянска планина, в горното течение на река Черни Осъм, се намира биосферният резерват "Стенето" (1962 г.) - диво, закътано място в дебрите на Балкана, известно на малцина, но изумително красиво с девствената си природа.

         Снимка: © Evgeni Dinev

Силно разчлененият релеф е уникално съчетание от разнообразни форми. В местностите Хайдушкото играло и Бивола се издигат отвесни, непристъпни скали, високи 150 м. Дълбоки пропасти зеят зловещо, а причудливите скални образувания поразяват с фантастичните си очертания - Хайдукът, Старецът и др.

В обширния карстов район има лабиринт от галерии, отвесни кладенци, пещери и повече от 38 пропасти - Райчова дупка (най-дълбоката в България - 372 м), Малката яма (232 м) и др. Сред пещерите се откроява Птичата дупка, дълбока само 91 м, но с богата украса от красиви каменни образувания. В горното течене на река Черни Осъм има безброй бързеи, водопади и живописното ждрело с почти отвесни стени. Предполага се, че то дава името Стенето (от гръцки - теснина, проход).

В резервата се опазват първични горски екосистеми - типични за Средна Стара планина. Преобладават естествените вековни букови гори (79% чисти насаждения), които на места са над 200 години, все още незасегнати от стопанската дейност на човека. Срещат се и смесени широколистни гори (от габър, дъб, клен, явор, с богата храстова и тревна растителност) и малко иглолистни гори от ела и смърч. Голям интерес представляват реликтните видове - тис, лавровишна, родопски силивряк.

Богатата фауна включва 142 вида животни и птици, от които 97 са застрашени - видра, орел (царски, скален и малък), безопашат мишелов и др. Тук е единственото в Средна Стара планина местообитание на глухаря и най-перспективното за естествено разселване на дивите кози. А тясното ждрело е истинско орнитологично чудо - обитават го 90 вида птици.

Любопитно: "Стенето" е най-голямото местообитание на кафявата мечка в нашата стрaна, а България е призната за едно от най-важните местообитания на мечката в Европа. В миналото тя е била най-често срещаният едър бозайник в гъстите гори на Стара планина. За това може да се съди и по една запазена римска сребърна монета с надпис Хемус (древното име на Стара планина) и изображение на лежаща мечка. Днес кафявата мечка е застрашен от изчезване животински вид. От 1941 г. ловът й у нас е строго забранен.

Вижте още в "Повече от 100 чудеса на природата в България"

>
04 февруари 2013 г.

Тагове

водопади

идеи за уикенд

летен туризъм

национален парк Централен Балкан

природни резервати

трекинг

Забележителности наоколо

Избрани оферти