Начало / Статии / Статии - България

Плоската могила - селищна могила при село Юнаците

Автор

/

Могилата се намира в района, където от най-дълбока древност минава главният Евроазиатски път от югоизток на северозапад.Това е една от причините животът на това място да продължава векове наред. При разкопки са разкрити пластове от енеолита (V хил.пр.Хр.) и бронзовата епоха (III-II хил.пр.Хр.), останки от тракийско селище, от римско укрепление и от средновековен некропол.

През последните години проучванията на могилата дават нови данни за загиването на селищата от ененолита и за началото на бронзовата епоха. Установено е, че последното селище от каменно-медната епоха, е било нападнато и опожарено. Изгорелите останки на жилищата затрупали някои от жителите му. Позите на много от намерените скелети свидетелстват за насилствена смърт. Някои от черепите са пробити от бойни брадви. Намерени са детски скелети, затиснати под тези на възрастните – очевидно те в последните си мигове са се опитвали да защитят децата си. След като селището загинало, животът тук прекъснал в продължение на 800 години.

Любопитно: За произхода на траките има различни предположения, които се обединяват в две групи. Привържениците на първата смятат, че тракийските племена са нахлули в Югоизточна Европа, най-вероятно от североизток, в края на енеолита или в самото начало на бронзовата епоха (III хил.пр.Хр.). В подкрепа на тази хипотеза са пожарите и разрушенията, които се забелязват в редица селищни могили. За прекъсването в приемствеността на живота на населението на много места свидетелстват промените в украсата и формата на керамиката, в планировката на жилищата, в погребалните обичаи. Други учени смятат, че местното население не е унищожено, нито е претопено от нашествениците и е успяло да запази своя облик и да развие своята култура. В пласта от ранната бронзова епоха са разкрити 16 селища, съществували последователно едно върху друго. Тяхното проучване допълва хронологията и периодизацията на бронзовата епоха в България, тъй като тук са открити данни за етапи от нейното развитие, които липсват в другите проучени обекти. Още при първите разкопки на могилата през 1939 г., са намерени находки – остродънни чаши и чаши с една дръжка и инкрустирана украса (на снимката), непознати дотогава на науката, наречени „култура Юнаците”.

Къде: 10 км северозападно от Пазарджик, България

Вижте още в "Повече от 100 археологически открития в България"

 

>
16 май 2013 г.

Тагове

антични градове

археологически музеи

археология

идеи за уикенд

съкровища

Забележителности наоколо

Избрани оферти