Начало / Статии / Статии - България

Рила - крепост, издигната до облаците

Автор

/

Рила е най-високата планина на Балканския полуостров и шеста по височина в Европа. Тя е блоково-разломна планина (хорст) с куполообразна форма. Част е от най-старата суша на Балканите - Македоно-Тракийския масив. Изградена е от гранити, гнайси и кристалинни шисти, формирани през палеозоя - преди повече от 250 милиона години.

Рила, България

Алпийският релеф на Рила е моделиран по-късно - преди 10-12 000 години, след последното заледяване (Вюрмското), когато снежната граница на планината била на 2100 м н.в. Над тази граница ледниците коренно променили съществуващия дотогава релеф, като образували дълбоки циркуси (огромни кресловидни вдлъбнатини), остри карлинги (пирамидални върхове), скални зъбери (назъбени била), трогови и висящи долини, морени и други типични ледникови (алпийски) форми.

Не случайно Иван Вазов оприличава Рила на "крепост, издигната до облаците, със своенравно изкроени гранитни бастиони...замръзнали в ефира подир последните трусове и конвулсии на мирозданието..."

Огромният купол на Рила се издига над ограждащите я от всички страни планински котловини. Ридовете Шумнатица и Шипочан свързват Рила с Ихтиманска Средна гора, а седловините Предела, Аврамова, Юндола, Клисурска - съответно с Пирин, Родопите и Верила.

Рилският масив е разчленен на четири добре обособени дяла. Източният (Мусаленски) дял е най-обширен и най-висок. Тук са 12 от 18-те рилски върхове, високи над 2700 м - Мусала, Иречек, Дено, Манчо и др. Средният (Скакавишки) дял е най-малък, заема 1/10 от площта на Рила, но е най-висок и с най-добре изразен алпийски релеф. Тук се извисяват три от най-високите рилски върхове - Черна поляна, Голям Скакавец, Рилец. Северозападният (Мальовишки) дял е известен с множество труднодостъпти, но красиви върхове (Голям купен, Мальовица, Попова капа) и живописни езера. Югозападният (Капатнишкият) дял е най-нисък. С изключение на най-северната си малка част, той няма алпийския облик на останалите дялове.

За опазване на природното богатство на планината са създадени НП "Рила", ПП "Рилски манастир" и 5 резервата, от които "Парангалица" е биосферен.

Къде: Рила, България
Най-добро време: целогодишно

>
26 юли 2011 г.

Тагове

алтернативен туризъм

връх Голям Скакавец

връх Мальовица

връх Мусала

върхове

езера

зимен туризъм

национални паркове

планини

резервати

Рила

Забележителности наоколо

Избрани оферти