Начало / Статии / Статии - България

Централен Рилски резерват - един от най-големите в Европа

Автор

/

"Централен Рилски резерват" е най-големият резерват в България и на Балканския полуостров и един от най-големите в Европа.

      Снимка: Мария Ангелова

Създаден е през 1992 г. и обхваща най-високите части на Източна, средна и Северозападна Рила. Целта му е да се запази уникалният за Югоизточна Европа планински ледников комплекс и първичното диво състояние на горските, субалпийските и алпийските екосистеми.

В резервата се намират най-високите рилски върхове - Мусала, Дено, Манчо, Голям и Малък Скакавец; дълбоките трогови долини на реките Марица, Бели и Леви Искър и др., множество живописни циркусни езерни групи - Маричини, Мусаленски, Скакавишки и т.н. На 4 км източно от Боровец е природната зебележителност Черната скала - 135-метрова отвесна стена над долината на река Сливница.

Почти изцяло защитената територия е покрита с иглолистни гори (99,6 %) от смърч, ела, бял бор, бяла мура и клек, с подлес от боровинки. Ранообразната алпийска тревна растителлност се състои от над 300 вида висши растения, сред които много реликти и ендемити, редки и застрашени видове. Разнообразен и интересен е и животинският свят.

В Източна Рила се намира язовир "Бемелекен". Резерватът "Ибър" обхваща северните склонове на билото между върховете Ибър и Белмекен, на височина 1100-2400 м. В него преобладават столетни иглолистни гори и субалпийски клекови храсталаци.
По северните склонове на връх Белмекен расте алпийската роза - изключително рядък високопланински растителен вид с вечнозелени листа. Тя е особено красива през юли и август, когато се отрупва с изящни розови съцветия.

Любопитно: Маричините езера (Очите на Марица) са две ледникови езера, разположени в дълбокия Маришки циркус. Обграждат си стръмните склонове на върховете Близнаците, Маришки чал и Манчо. Горното Маричино езеро се намира на 2378 м.н.в., а Долното Маричино езеро е 10 м по-ниско . Отделя ги преграден вал (морена). Горното Маричино езеро се оттича в Долното, а от него изтича река Марица.

Вижте още в "Повече от 100 чудеса на природата в България"
 

>
23 ноември 2012 г.

Тагове

национални паркове

природни паркове

природни резервати

Забележителности наоколо

Избрани оферти